Felvételi 2020

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskola Felvételi írásbeli és szóbeli forduló

2020. szeptember 24–25.

A doktori felvételi két részből áll:

1.Az írásbeli forduló a tudományos kíváncsiságot és az íráskészséget méri improvizatív helyzetben. A jelentkezőknek 120 perc áll rendelkezésükre, hogyesszé formájában kifejtsék az alábbi kérdéskört:

Az alábbi öt előadás elemzésén át miként látja az erdélyi színház gyakorlatát a Ceauşescu-korszakban?

Gergely Géza: A kopasz énekesnő, 1967. (Ungvári Zrínyi Ildikó elemzése)
http://www.philther.hu/link/play/a-kopasz-enekesno/section/

Kovács György: Tóték, 1968. (Albert Mária elemzése)
http://www.philther.hu/link/play/totek/

Harag György: Tornyot választok, 1973. (Lázok János elemzése)
http://www.philther.hu/link/play/tornyot-valasztok/section/

Kovács Ildikó: Karnyóné, 1975. (Novák Ildikó elemzése)
http://www.philther.hu/link/play/karnyone/section/

Tompa Miklós: Pompás Gedeon, 1983. (Boros Kinga elemzése)
http://www.philther.hu/link/play/pompas-gedeon/section/

Kérjük a jelentkezőket, hogy előre olvassák el a fenti szakszövegeket a www.philther.hufelületen, továbbá más, egyénileg választott írásokat, amelyeket hasznosnak vélnek a kérdéskör tárgyalásához.2.A felvételi szóbeli fordulóján a doktori témájuk bemutatása a feladatuk, 10 percben.

Az alábbi linkekről letölthetőek a típusnymotatványok:
proba_dokumentum_1
proba_dokumentum_3

Jó felkészülést kívánunk!
Bob Fülöp Erzsébet igazgató