Felvételi

Felvételi hirdetés

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolája felvételit hirdet a román és a magyar tagozatra, a 2020-2021-es tanévre.

Tagozatonként összesen 10-10 hely van, amelyből a két első hely ösztöndíjas, a két második hely tandíjmentes, és a következő 8-8 hely tandíjköteles.

A magyar tagozat szakirányítói:

Dr. Béres András

Dr. habil. Bob Erzsébet

Dr. habil. Jákfalvi Magdolna

Dr. habil. Kékesi-Kun Árpád

Dr. habil. Ungvári-Zrínyi Ildikó

A román tagozat szakirányítói:

Dr. Sorin Crișan

Dr. habil. Alina Nelega

Dr. habil. Daniela Lemnaru

Dr. habil. Theodor Cristian Popescu

Dr. habil. Cristian Stamatoiu

Az ajánlott témakörök megtekinthetők a Tanárok címszó alatt.

Beiratkozás ideje:

2020 szeptember 14-23. romániai jelentkezőknek.

 2020 június 19. a beiratkozás határideje a külföldi tanulmányokkal rendelkező jelentkezőknek.

Figyelem! A külföldi tanulmányokkal rendelkezők csak a tanulmányi irataik elismertetése után jelentkezhetnek a felvételire, amennyiben 2020 június 19-ig leadták az iratelismertetési kérésüket.

Bővebb felvilágosítás: +40-265-266281, e-mail: uat@uat.ro, www.uat.ro.

Beiratkozáshoz szükséges iratok: 

 1. kitöltött formanyomtatvány (az egyetem titkárságán)
 2. curriculum vitae
 3. publikációk és művészi alkotások listája
 4. születési bizonyítvány – eredeti és másolat
 5. házassági bizonyítvány (névváltozás esetén) – eredeti és másolat
 6. érettségi diploma – másolat
 7. egyetemi alapképzés diploma és leckekönyvi kivonat (bizonyítvány) – eredeti és másolat
 8. külföldön végzett tanulmányok esetében: iratelismertetési igazolás a Román Oktatási Minisztériumtól (lásd a Külföldi jelentkezők figyelmébe tájékoztatót)
 9. személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat
 10. orvosi igazolás
 11. dolgozat (a kutatási téma ismertetése)
 12. három fénykép (személyazonossági igazolvány-típusú)
 13. magiszteri diploma és leckekönyvi kivonat – eredeti és másolat *
 14. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);

* – a 3 éves (Bolognai) alapképzés végzettjei esetében kötelező;

Beiratkozási díj: 200 lej

Nyelvvizsga díj: 50 lej

Tandíj:

Román állampolgárok, valamint az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak állampolgárai részére: 6000 lej/tanév

Más külföldi állampolgárok részére: 770 EUR/hó

Felvételi vizsgák ideje:

2020 szeptember 24-25.

Felvételi követelmények:

 1. Kizáró jellegű angol nyelvvizsga* azoknak a jelentkezőknek, akik nem rendelkeznek érvényes nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
   1. Ismeretlen szöveg felolvasása, rövid szóbeli összefoglalása, válasz a vizsgáztatók kérdéseire (olvasás, szövegértés, beszédkészség felmérése).
   1. A javasolt kutatási program rövid szóbeli ismertetése (3-5 perc) angol nyelven, előre elkészített írásbeli összefoglaló alapján. (íráskészség, beszédkészség, szakmai szókincs ismeretének felmérése)

Kérjük a felvételizőket, hogy készítsenek egy angol nyelvű írásbeli összefoglalót kutatási tervükről. Formai követelmények: 2-5 oldal, Times New Roman 12 betűtípus, 1,5-ös sorköz. Az írásbeli összefoglaló egy példányát le kell adni a vizsgáztatónak.

* nem kötelező amennyiben a jelentkező nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Elfogadjuk az utóbbi két évben kiadott nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványokat. Ehhez ki kell tölteni egy formanyomtatványt az egyetem titkárságán. Továbbá:

 A felsorolt bizonyítványokat fogadjuk el: Angol: Cambridge (FCE, CAE, CPE); TOEFL (590-667 p. az írásbeli vizsgán, 230-300 p. az elektronikus teszten; IELTS Academic (7-es szint); Francia: DALF, DHEF, DELF, TCF (400 p.-os szint), TCI (800 p.-os szint), CCIP; Német: ZMP, ZOP, TestDaF, Sprachdiplom der KMK, ECL (Stufe C und D); Olasz: CELI (3, 4, 5-ös szint), CILS (3, 4-es szint);Spanyol: DELE (DSLE szint), CBEN, CSEN; Orosz: nemzetközileg elismert nyelvvizsga.

Felvételi: írásbeli és szóbeli forduló

1. Írásbeli forduló

Az írásbeli forduló a tudományos kíváncsiságot és az íráskészséget méri improvizatív helyzetben. A jelentkezőknek 120 perc áll rendelkezésükre, hogy esszé formájában kifejtsék az alábbi kérdéskört:

Az alábbi öt előadás elemzésén át miként látja az erdélyi színház gyakorlatát a Ceauşescu-korszakban?

Gergely Géza: A kopasz énekesnő, 1967. (Ungvári Zrínyi Ildikó elemzése)

http://www.philther.hu/link/play/a-kopasz-enekesno/section/

Kovács György: Tóték, 1968. (Albert Mária elemzése)

http://www.philther.hu/link/play/totek/

Harag György: Tornyot választok, 1973. (Lázok János elemzése)

http://www.philther.hu/link/play/tornyot-valasztok/section/

Kovács Ildikó: Karnyóné, 1975. (Novák Ildikó elemzése)

http://www.philther.hu/link/play/karnyone/section/

Tompa Miklós: Pompás Gedeon, 1983. (Boros Kinga elemzése)

http://www.philther.hu/link/play/pompas-gedeon/section/

Kérjük a jelentkezőket, hogy előre olvassák el a fenti szakszövegeket a www.philther.hu felületen, továbbá más, egyénileg választott írásokat, amelyeket hasznosnak vélnek a kérdéskör tárgyalásához.

2. Szóbeli forduló

A felvételi szóbeli fordulóján a doktori témájuk bemutatása a feladatuk, 10 percben.

 

Jó felkészülést kívánunk!

Bob Fülöp Erzsébet,

igazgató

Teme/direcții de cercetare