Konferencia részvételek 2015

Konferenciák 2019 Konferenciák 2018 Konferenciák 2017 Konferenciák 2016 Konferenciák 2014 Konferenciák 2013
Nr. crt. An Nume și prenume Lucrarea științifică Conferința
58. 2015 ADAMOVICH FERENC TAMÁS Integrarea metodelor lui Jacques Lecoq în procesul de instruire a profesorilor de dans și a coregrafilor din Ungaria (Jacques Lecoq metodikájának integrálása a magyarországi táncpedagógus és koreográfus képzésbe) Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
59. 2015 ALBERT GYÖNGYVÉR MÁRIA Teatrul școlar de la Colegiul Székely Mikó în contextul schimbărilor sociale (A Székely Mikó Kollégium diákszínjátszása a társadalmi változások tükrében) Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
60. 2015 BADEA DENISA Workshop Metamorfoze corporale: de la gest şi imagine la expresie scenică Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 22 aprilie 2015;
61. 2015 BÁLINT ETELKA-ILDIKÓ Spectacolul Bánk Bán? Prezent! realizat de Váróterem Projekt (A Váróterem Projekt Bánk Bán? Jelen! című előadása) Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
62. 2015 BLAGA RALUCA Secrets and Confessions – Instances from the Slovenian Theatre Scene „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
63. 2015 BOANTĂ ADRIANA Limbajul noilor media. Strategii de adecvare, comunicare, disimulare şi teatralizare în mediul online/The Language of the New Media. Adequacy, Communication, Dissimulation and Theatralization in the Online Environment Conferință internațională în domeniul mass-mediei, cu tilul: Az online média kora és a közszolgálatiság (Epoca mediei online și mass-media de serviciu public), ediția a IV-a, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș la data de 8 mai 2015;
64. 2015 BONCZIDAI DEZSŐ Vitéz László, eroul basmelor (Vitéz László versus a népmesék hőse) Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
65. 2015 BOROS KINGA: Confession or Role - a New Paradox of Acting „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
66. 2015 BOROS KINGA Workshop de critică de teatru Festivalului de Dramaturgie Contemporană "dráMA", Teatrul "Tomcsa Sándor" din Odorheiu Secuiesc, 2015 octombrie;
67. 2015 CĂBUZ ANDREA Între Est și Vest. Despre land art. Lucrările lui Pál Péter (Kelet és Nyugat között. A land art-ról Pál Péter munkái kapcsán) Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
68. 2015 CĂBUZ ANDREA MAMÜ și Vizeshalmok. O parte din trecutul artei în natură A természetművészeti múltunk része (MAMÜ és Vizeshalmok) 3rd Transylvanian Horticulture and Landscape Studies Conference, Sapientia EMTE, 2015. 05. 15-16, 31.p.;
69. 2015 DAILLÈRE JULIEN Le processus de création théâtrale à l'image du système digestif: penser le théâtre d'aujourd'hui à travers une métaphore Conferinţa Internaţională: Integrarea europeană între tradiţie şi modernitate, ediţia a VI-a, Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureş, România, 22-23 octombrie 2015;
70. 2015 DAILLÈRE JULIEN The theatrical creative process and the process of digestion: metaphor as a methodology to study the theatre of today 7th International Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory, «Current Challenges in Doctoral Theatre Research», DIFA JAMU, Brno, Czech Republic, noiembrie 2015;
71. 2015 DAILLÈRE JULIEN Ecrire vers là où on ne sait pas: le secret pour horizon „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
72. 2015 ENACHE IULIAN Spațiul Minkowski și spațiul teatral Simpozionul Știința și Arta, interferențe și complementaritate, organizată de Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR), 2015;
73. 2015 GYÉRESI JÚLIA Improvizaţia verbală în forme semi-fixe (FSF) Profesor invitat pentru susţinere de cursuri în cadrul programului Erasmus pentru cadre didactice la Universitatea de Teatru şi Film de la Budapesta, februarie 2015;
74. 2015 GYÉRESI JÚLIA Congruenţa competenţelor, sau criteriile unei prezentări de success Curs ţinut la Universitatea Sapientia din Tg. Mureş în cadrul Zilelor Comunicării, organizat de PontKom, aprilie, 2015;
75. 2015 GYÉRESI JÚLIA Criteriile de bază ale vorbitului în public Curs şi training ţinut la invitaţia Universităţii Sapientia din Miercurea Ciuc, 17-18 decembrie 2015;
76. 2015 JAKAB TIBOR Portretul în fototeca lui Marx József (A portré a Marx József fotótékában) Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
77. 2015 JAKAB TIBOR Fotografia ca mijloc de comunicare IX Csíkfalvi Csűrszemináriumok, Universitatea Sapientia;
78. 2015 JÁNOSI MOLNÁR KINGA Profilul psihologic al actorului și al studentului de la specializarea actorie (A színész és színész-diák pszichológiai profilja) Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
79. 2015 KIS LUCA KINGA Alternative pedagogice în educația dansului de caracter / Coordonarea conștientă al cântecului cu dansul Conferința Internațională „Stiința dansului”, organizată de Academia de Dans din Budapesta, 2015;
80. 2015 KONTEK ÉVA OTÍLIA Varietatea și puterea educațională a teatrelor (A színházak változatossága és nevelő ereje) Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
81. 2015 MĂCRINICI OLGA Atelier de scriere dramatică pentru trupa Guga Junior Teatrul Național din Târgu-Mureș, Târgu-Mureș, 5 martie – 18 iunie 2015;
82. 2015 NAGY IMOLA The Position of the Spectator Regarding the Secret „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
83. 2015 NOVÁK ILDIKÓ Secrecy, Confession, Matter „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
84. 2015 NICULESCU ANA MARIA Privire comparativă asupra folclorului românesc și a folclorului rrom din comuna Solovăstru Simpozion Internațional al studenților ”De la renascentiști... la impresioniști” – ediția a IV-a – Universitatea de Arte Târgu Mureș, 23– 24 aprilie 2015;
85. 2015 NICULESCU ANA MARIA Captarea atenției elevilor în cadrul orelor de educație muzicală Simpozion Național al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, Universitatea de Arte Târgu Mureș, 07 mai 2015;
86. 2015 PÁL ATTILA Workshop: Organizarea evenimentelor culturale Clubul Bolyai, Asociația Culturală din Târgu-Mureș;
87. 2015 PATKÓ ÉVA Porn „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
88. 2015 POPOVICI IULIA What to Reveal, what to Conceal. The Theatre of the Real and the Confession under Control „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
89. 2015 SCHNEIDER TIBOR Doi regizori, o creație – despre procesul de realizare a înregistrărilor teatru tv (Két rendező, egy alkotás - a televíziós színházi felvétel elkészítésének folyamata) Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
90. 2015 SORBÁN CSABA Teatrul din Sighetu Marmației de la începuturi până la anul 1836 (A máramarosszigeti színjátszás a kezdetektől 1836-ig) Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
91. 2015 STRAUSZ IMRE ISTVÁN Alternative pedagogice în educația dansului de caracter / Coordonarea conștientă al cântecului cu dansul (Pedagógiai alternatívák a karaktertánc oktatásában / Ének és mozgás tudatos összekapcsolása) Conferința Internațională „Știința dansului”, organizată de Academia de Dans din Budapesta, noiembrie 2015;
92. 2015 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Mihail Sebastian and the Ethics of Confession „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;