Konferencia részvételek 2018

Konferenciák 2019 Konferenciák 2017 Konferenciák 2016 Konferenciák 2015 Konferenciák 2014 Konferenciák 2013
Nr. crt. An Nume și prenume Lucrarea științifică Conferința
201. 2018 ADAMOVICH FERENC TAMÁS Susținerea unei prelegeri în cadrul conferinței, secțiunea Jocul actoricesc (A színészi játék) Teatru și spectator – Conferință de Studii Teatrale, Budapesta Színház és néző – Színháztudományi Konferencia (ELTE), Budapest;
202. 2018 ADAMOVICH FERENC TAMÁS Pedagogia mișcării afective (Az affektív mozgáspedagógia) Conferința „Tavaszi szél” Asociația Națională a Doctoranzilor (Doktoranduszok Országos Szövetsége) Győr, Ungaria;
203. 2018 ADAMOVICH FERENC TAMÁS Workshop de mișcare afectivă Teatrul Tesla Teátrum, Budapesta;
204. 2018 ADAMOVICH FERENC TAMÁS Workshop de mișcare afectivă Universitatea de Arte din Târgu-Mureș;
205. 2018 ARACS ESZTER Rolul lui Lénárt András în sistemul educațional al artei de animație (Lénárt András szerepe a bábművészet oktatási rendszerében) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
206. 2018 BADEA DENISA Rolul artei dansului în formarea cultural-experiențială a adolescentului Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2018;
207. 2018 BADEA DENISA National Character in the Romanian Classical Dance from the 20th Century to the Present „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
208. 2018 BEZSÁN NOÉMI Structura memoriei în teatrul-dans (Emlékezeti struktúrák a táncszínházban) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
209. 2018 BLAGA RALUCA The border between political and popular theatre – Look Who’s Back!, directed by Theodor-Cristian Popescu – Tompa Miklós Company, Târgu-Mureş National Theatre „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
210. 2018 BOANTĂ ADRIANA The Spectacular and Violent Gesture „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
211. 2018 BOANTĂ ADRIANA „Tinerii furioși” ai rețelelor. Independență, dependență și interdependență în social media Conferință internațională în domeniul mass-mediei, cu tilul: Az új generáció megjelen(ít)ése a médiában (Imaginea noii generații în mass-media), ediția a VII-a, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș la data de 11 mai 2018;
212. 2018 BORGES ORQUÍDEA Dialectic Rise Coming from the Debate between Tradition and Innovation „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
213. 2018 BOROS KINGA Trei spectacole din istoria Teatrului Tamási Áron, Philther: Spectacole importante din istoria Teatrului Tamási Áron Teatrul Tamási Áron, Sfântu Gheorghe, 27 octombrie 2018;
214. 2018 CADARIU ANDA The Emergence of Independent Theatre in the Romanian Postcommunist Society „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
215. 2018 DAN MARCELA LIVIA The first Theater Schools in the Romanian Language. Theatre's Mission in Education „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
216. 2018 FÜLÖP LÓRÁND Modalitățile de prezentare a spectacolelor pe platformele on-line (Az előadás megjelenítési lehetőségei online felületen) Printre Modurile de Expunere – Istoriile Teatrului Maghiar din Transilvania (Beszédmódok Között – Az Erdélyi Magyar Színház Történetei), Conferință-atelier, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 5 octombrie 2018;
217. 2018 FÜLÖP LÓRÁND Strategiile comunicării teatrale. Locul mărcii personale în clădirea brandului instituțional (A színházi kommunikáció hálózati stratégiái: A személyes márka új helye az intézményi brandépítésben) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
218. 2018 GÁL BOGLÁRKA Dramaturgia perfecțiunii. Caracteristicile dramaturgice ale spectacolelor Double Bind și Homemade (A tökéletlenség dramaturgiája. A Double Bind és Homemade című előadások dramaturgiai sajátosságai) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
219. 2018 GÁL BOGLÁRKA Corpul expus prin diferite medii și jocul actoricesc în două spectacole (Médiumközvetített test és színészi játék két előadásban) Printre Modurile de Expunere – Istoriile Teatrului Maghiar din Transilvania (Beszédmódok Között – Az Erdélyi Magyar Színház Történetei), Conferință-atelier, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 5 octombrie 2018;
220. 2018 GYÉRESI JÚLIA Efectul rețelelor de socializare asupra canalele de comunicare (A közösségi média hatása a kommunikációs csatornákra) Conferință internațională în domeniul mass-mediei, cu tilul: Az új generáció megjelen(ít)ése a médiában (Imaginea noii generații în mass-media), ediția a VII-a, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș la data de 11 mai 2018;
221. 2018 GYÉRESI JÚLIA Să vorbim eficient! –Dezvoltarea performanței individuale printr-o comunicare nonviolentă, geneatoare de încredere Prezentație ținută la Tg. Mureș la invitația Academiei Femeilor la data de 13. aprilie 2018;
222. 2018 GYÖRFI CSABA Mișcare, gest și acțiune la periferia dansului (Mozdulat, gesztus és cselekvés a tánc perifériáján) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
223. 2018 KÉRI KATALIN VILMA Înființarea teatrului cu fonduri obținute din donații. Exemplul din Balatonfüred (Színházépítés közadakozásból – a balatonfüredi példa) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
224. 2018 KÉZÉR GABRIELLA Berczik Sára: efectul studiilor muzicale asupra activității pedagogice (Berczik Sára zenei tanulmányainak hatása a pedagógiai munkásságára) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
225. 2018 KOZMA GÁBOR VIKTOR Limbaj metaforic la trainingul actorilor: copilul ca referință comună (Metaforikus nyelv a színésztréningekben: a gyermek mint közös referencia) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
226. 2018 KOZMA GÁBOR VIKTOR Worshop: Suzuki Method Training Asociația Teatrală Shoshin, Cluj-Napoca, 7-9 iunie 2018;
227. 2018 KOZMA GÁBOR VIKTOR Worshop: Biomechanics Ladder Art Company, Budapesta, 9-17 august 2018;
228. 2018 KOZMA GÁBOR VIKTOR Worshop: Actor Training and Physical Theater Workshop Ladder Art Company, Budapesta, 27-28 decembrie 2018;
229. 2018 LENKEFI ZOLTÁN Actori mânuitori de păpuși în 1961 (Bábosok 1961-ben) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
230. 2018 LŐRINCZY GYÖRGY Metodele eficiente ale comunicării producționale – procedee vechi și noi (A hatékony produkciós kommunikáció módszerei - régi és új eszközei) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
231. 2018 MAROCICO SERGIU Censorship - The Creation Restraining Tool „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
232. 2018 MÁDI ZOLTÁN Finanțarea teatrelor în era sponzorizării TAO (Színházfinanszírozás a TAO támogatás korában) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
233. 2018 MIHĂILĂ CĂTĂLINA ELENA Then and Now. Other Appearances – Same Essence „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
234. 2018 MIKES ANNA Analiză de spectacol. Marton László: Össztánc, 1994 (Marton László: Össztánc, 1994 – előadáselemzés) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
235. 2018 NAGY IMOLA: Relația spectacolului cu efectele acustice– atmosfera teatrală și acusticitatea (Az előadás viszonya a hangzósághoz – a színházi atmoszféra mint hangoltság) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
236. 2018 PÁL ATTILA: Descrierea și analiza reglementărilor privind organizarea și funcționarea instituțiilor de spectacole din România (A romániai előadóművészeti intézmények működésére vonatkozó törvények leírása és vizsgálata) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
237. 2018 PESTALITY BIANKA: Atmosfera în lumea dansului maghiar după cel de-al Doilea Război Mondial (A II. világháború utáni közhangulat a magyar tánc életben) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
238. 2018 PRAJA LUMINIȚA Strategii teatrale de dezvoltare și optimizare personală Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2018;
239. 2018 PRAJA LUMINIȚA Workshop: Dezvoltare și optimizare personală prin explorare mimico-gestuală Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2018;
240. 2018 PREZSMER BOGLÁRKA Analiza spectacolelor de teatru cu spectatori adulți (Színházi előadás feldolgozása felnőttekkel) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
241. 2018 RÉCZEI TAMÁS Perspective cercetării autobiografiilor (Az önéletírás vizsgálatának perspektívái) Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
242. 2018 SABADOŞ SABIN Aesthetic Features and the Potential of Theater in the Context of the Great Union „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
243. 2018 SORBÁN CSABA Dezvoltarea abilităților practice de viață prin dramă și improvizație (Gyakorlati élettel összefüggő képességek fejlesztése dráma és improvizáció segítségével) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2018;
244. 2018 STAMATOIU CRISTIAN „The Caragiale-world”: the All Times Media Between „Karkaleki” and „Gogumano” „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
245. 2018 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Interwar Generation – Ideology and Culture. „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
246. 2018 VÉG EDITH Arta ajută și astăzi (A művészet ma is segít) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2018;
247. 2018 WILK ELISA Workshop susținut: Atelier de măiestrie În cadrul Festivalului Ideo Ideis Alexandria, august 2018.