Participările la conferințe științifice ale doctoranzilor (2013- )

IOSUD – UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ
ȘCOALA DOCTORALĂ
DOMENIUL: TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Nr.
crt.
An Nume și prenume Lucrarea științifică Conferința
1. 2013 BÁNYAI KELEMEN BARNA Aspirații independente
(Független törekvések)
Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
2. 2013 BENEDEK TIBOR MAGOR Tema faustică în muzica lui Franz Liszt
(A fausti témakör Liszt Ferenc zenéjében)
Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
3. 2013 BEREKMÉRI KATALIN Jurnalul de muncă al lui Cehov
(Csehov munkanapló)
Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
4. 2013 BESSENYEI GEDŐ ISTVÁN Aspecte postdramatice în arta regizorală a lui Silviu Purcărete
(Posztdramatikus jellegzetességek Purcărete rendezéseiben)
Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
5. 2013 BÍRÓ JÓZSEF Concepțiile regizorale ale lui Don Juan
(Don Juan rendezői elképzelése)
Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
6. 2013 BLAGA RALUCA Romeo Castellucci’s Eleven Utopias: Tragedia Endogonidia „Utopia teatrului și formele reconstrucției scenice” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XIV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 19-22 novembrie 2013;
7. 2013 BORGES ORQUÍDEA Antonio dos Santos, Art, jeu et mythe „Utopia teatrului și formele reconstrucției scenice” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XIV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 19-22 novembrie 2013;
8. 2013 CADARIU ANDA Alternative Theatre in Poland and the Communist Dystopia „Utopia teatrului și formele reconstrucției scenice” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XIV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 19-22 novembrie 2013;
9. 2013 ENACHE IULIAN Ce „Noapte furtunoasă”- între amurgul de la Junimea și zorii teatrului postdramatic, Conferinţa Junimea şi impactul ei după 150 de ani organizată de Facultatea de Litere şi Facultatea de Arte, prin Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Profesională Studiile Româneşti în Context Internaţional (STUR) și Centrul de Cercetare și Creație Artistică Euxin, Constanța;
10. 2013 GECSE RAMÓNA Teatrul colectiv
(A kollektív színház)
Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
11. 2013 GYÉRESI JÚLIA Barierele şi punţile vorbirii spontane (A spontán beszéd gátjai és hídjai) Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
12. 2013 GYÉRESI JÚLIA Principalele criterii ale vorbitului profesionist Curs de perfecţionare în domeniul mass-media; Centrul Diakonia, Asociaţia Copacul Vieţii, Cluj-Napoca, 22-23 februarie 2013;
13. 2013 JÁNOSI MOLNÁR KINGA: Terapia prin muzică în cadrul instruirii actorilor
(A zeneterápia lehetőségei a színészképzésben
Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
14. 2013 KELEMEN (FLOREA) MARIA-MAGDALENA Considerații privind istoria teatrului maghiar din Transilvania Sesiunea Internațională de comunicări științifice „Cultură și societate în spațiul transilvan”, Muzeul Județean Mureș, Târgu-Mureș, ediția 2013;
15. 2013 KELEMEN (FLOREA) MARIA-MAGDALENA Prezentarea programului de studiu „Teatrologie (Jurnalism teatral)” din cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș Prima întâlnire a tinerilor teatrologi din România, organizată de Teatrul „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe, 22-24 noiembrie 2013;
16. 2013 KELEMEN (FLOREA) MARIA-MAGDALENA Participare, în calitate de cadru didactic coordonator din partea Universității de Arte din Târgu-Mureș, alături de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca Ateliere de teatrologie, organizate de Teatrul „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe la Centrul de Cultură Arcuș, cu temele: Rolurile teatrologului în teatrul românesc de astăzi, De la ce vedem la ce scriem, Dramaturgul lessingian, Școala românească de teatrologie-strategii și perspective, Tânăra critică de teatru între acordarea și acordajul instrumentelor, 22-24 noiembrie 2013;
17. 2013 KOVÁCS GABRIELLA Nagy Imola Katalin, Kovács Gabriella, Bandi Attila, Thiesz Rezső: Plant Names in Translations (poster) A II-a Conferinţă de Horticultură şi Peisagistică din Transilvania, Târgu Mureș, Universitatea Sapientia, 12-13 aprilie, 2013.
18. 2013 KOVÁCS GABRIELLA Teatrul și drama aplicată
(Alkalmazott színház és drama)
Conferința Diversitate lingvistică în Europa, Universitatea Sapientia, Târgu-Mureș, 10–11 mai 2013;
19. 2013 KOVÁCS GABRIELLA Nagy Imola Katalin, Kovács Gabriella, Bandi Attila, Thiesz Rezső: Denumirile plantelor la limita dintre horticultură și cercetările lingvistice (A növénynevek a kertészeti és nyelvészeti kutatások határvonalán) Conferința Diversitate lingvistică în Europa, Universitatea Sapientia, Târgu-Mureș, 10–11 mai 2013;
20. 2013 KOVÁCS GABRIELLA Tehnici dramatice în predarea limbii engleze de specialitate Conferința „Diversitate Culturală și Limbaje de Specialitate- mize și perspective” organizată de Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea tehnică din Cluj Napoca, 26-27 septembrie, 2013;
21. 2013 KOVÁCS GABRIELLA An Alternative Approach in ESP Teaching The International Conference ”European Integration – between Tradition and Modernity” EITM – 5th edition, Târgu Mureș, 24-25 octombrie, 2013;
22. 2013 NICULESCU ANA MARIA Rolul, locul și importanța educației muzicale în învățământul preuniversitar Simpozion studențesc, sesiune – dezbatere, ediția a IV-a, Târgu Mureș, 12 decembrie 2013;
23. 2013 PĂSĂREANU EUGEN Stage Drama and Utopia: When and Why? „Utopia teatrului și formele reconstrucției scenice” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XIV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 19-22 novembrie 2013;
24. 2013 SCHNEIDER TIBOR Adaptare TV. Szabó József: Strada îngerilor șchiopi, 1973
(A televíziós adaptáció. Szabó József: A sánta angyalok utcája, 1973)
Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
25. 2013 STAMATOIU CRISTIAN Réalité et utopie dans le mental collectif sur la perception du classique de la dramaturgie roumaine: I. L. Caragiale „Utopia teatrului și formele reconstrucției scenice” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XIV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 19-22 novembrie 2013
26. 2013 STRAUSZ IMRE ISTVÁN Munca corepetitorului
(A korrepetitor munkája)
Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
27. 2013 STRAUSZ IMRE ISTVÁN Rituri și mituri
(Rítusok és mítoszok)
Casa Deus Providebit, Târgu-Mureş,
Segítők VIII. Nemzetközi Konferenciája;
28. 2013 SZÉKELY CSABA Cum să scriem tragedii comice? (Hogyan írjunk komikus tragédiát?) Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
29. 2013 TÓTH ISTVÁN Media digitală – Comunicare publicitară în era webului Conferință internațională în domeniul mass-mediei, cu tilul: Az interaktív média hatása a társadalomra (Media interactivă și societatea), ediția a II-a, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș la data de 24 mai 2013;
30. 2013 VĂCĂRESCU PETRU SILVIU Workshop de improvizație și arta actorului susținut Festivalul Săptămâna de teatru „Diogene Bihoi”, ediția a XX-a, Teatrul Thespis din Timișoara, decembrie 2013;
31. 2013 VÉG EDITH Cultural Politics in the EU. An Illusion, Reality, or Purely a Utopia? „Utopia teatrului și formele reconstrucției scenice” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XIV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 19-22 novembrie 2013;
32. 2014 ALBERT GYÖNGYVÉR MÁRIA Teatru școlar în Colegiul Székely Mikó în perioada 1880-1912
(Diákszínjátszás a Székely Mikó Kollégiumban 1880 és 1912 között)
Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
33. 2014 ALBERT GYÖNGYVÉR MÁRIA Evenimente, serbări școlare, cercul literar din Colegiul Székely Mikó între anii 1880-1912 Conferință organizată cu ocazia aniversării a 155. de ani de la înființarea Colegiului Național Székely Mikó din Sf. Gheorghe, 13-14 noiembrie 2014;
34. 2014 BENEDEK TIBOR MAGOR Melodrama Cântărețul orb de Liszt-Tolstoi
(Liszt-Tolsztoj A vak dalnok című melodrámája)
Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
35. 2014 BLAGA RALUCA Shakespeare, our most Powerful Political Weapon „Shakespeare:  propriul şi străinul” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 26 noiembrie 2014;
36. 2014 BOROS KINGA Teatrul incomod Workshop internațional pentru artiști și cercetători de teatru, Asociația “Játéktér” & Otherness Project, martie 2014;
37. 2014 CĂBUZ ANDREA Acționism local și arta în natură
(Helyi akcióművészet és természetművészet)
Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
38. 2014 CADARIU ANDA Stereotypes, Prejudice and Discrimination in Shakespeare’s The Merchant of Venice „Shakespeare:  propriul şi străinul” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 26 noiembrie 2014;
39. 2014 ENACHE IULIAN Mansardă la Paris cu vedere spre… Constanța și Avignon Conferinţa Literatura, Teatrul și Filmul, în onoarea dramaturgului Matei Vișniec, organizată de Facultatea de Litere şi Facultatea de Arte, prin Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Profesională „Studiile Româneşti în Context Internaţional” (STUR) si Centrul de Cercetare și Creație Artistică “Euxin”, Constanța, 2014;
40. 2014 ENACHE IULIAN Workshop: Arta actorului şi mecanismele logice Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, 5 aprilie, 2014;
41. 2014 GYÉRESI JÚLIA Igiena fonației. Formarea tonicităţii musculare echilibrate a corpului în vederea optimizării formării sunetelor
(A hangképzés egészségtana. A testi jelenlét kiegyensúlyozott izomfeszültségének kialakítása a hangképzés optimalizálása érdekében)
Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
42. 2014 GYÉRESI JÚLIA Igiena vocii profesionale. Studiul vocii și al bolilor legate de vorbire Conferinţă susţinută împreună cu dr. Orsolya Szász, medic ORL-ist la Casa Deus Providebit din Tg.Mureş, aprilie 2014;
43. 2014 GYÉRESI JÚLIA Importanţa improvizaţiei verbale în forme semi-fixe în educaţia vorbirii Curs de dicţie şi vorbire ţinut la Bruxelles bazat pe metoda proprie, metoda FSF, 2014 octombrie;
44. 2014 GYÉRESI JÚLIA Dezvoltarea autoeficienţei prin optimizarea și conștientizarea tehnicilor vocale și a igienei aparatului fonator Curs ţinut la Miercurea Ciuc fiind invitată de EduTech Consulting, 2014 noiembrie, decembrie şi februarie;
45. 2014 JAKAB TIBOR Narativitatea fotografiei
(A fotográfia narrativitása)
Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
46. 2014 JÁNOSI MOLNÁR KINGA De la cântecul preferat la propriul cântec
(A kedvenc daltól a saját dalig)
Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
47. 2014 KONTEK ÉVA OTÍLIA Drama școlară și teatrul aplicat în predarea limbilor străine din licee
(A tanítási dráma és az alkalmazott színház hasznosítása az idegen nyelvek középiskolai oktatásában)
Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
48. 2014 MOISUC FLORICA-DANIELA Words, Words, Words … „Shakespeare:  propriul şi străinul” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 26 noiembrie 2014;
49. 2014 NOVÁK ILDIKÓ Text and Visual Context. Shakespeare Adaptations on the Puppet Theatre Stage „Shakespeare:  propriul şi străinul” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 26 noiembrie 2014;
50. 2014 NICULESCU ANA MARIA Acordul Tristan Simpozionului Național al Studenților intitulat ”De la renașcentiști la…impresioniști ” ediția a III-a, Târgu Mureș, 09 aprilie 2014;
51. 2014 NICULESCU ANA MARIA Miniatura pianistică în creația lui Frederic Chopin Sesiunea cadrelor didactice, Universitatea de Arte Târgu Mureș, 08 mai 2014;
52. 2014 PATKÓ ÉVA The Father–Daughter Relationship in King Lear „Shakespeare:  propriul şi străinul” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 26 noiembrie 2014;
53. 2014 SCHNEIDER TIBOR Kincses Elemér: Arde soarele deasupra lui Seneca (În căutarea unei înregistrări pierdute)
Kincses Elemér: Ég a nap Seneca felett (Egy eltűnt színházi tévéfelvétel nyomában)
Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
54. 2014 SORBÁN CSABA Anul 1906. Ce dorește publicul din Sighetu Marmației
(Az 1906-os év. Mire vágyik a máramarosszigeti közönség?)
Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
55. 2014 STAMATOIU CRISTIAN Directions et tendences dans le théâtre d’animation de la Roumanie contemporaine / Direcții și tendințe în teatrul de animație din România de astăzi – fr. Arionettes Roumaines – Rétrospective et prospective / Marionetele românești – retrospectivă și perspectivă – fr., Réalité et utopie dans le mental collectif sur la perception du classique de la dramaturgie roumaine : I. L. Caragiale (Realiatate și utopie în mentalul colectiv privind receptarea clasicului dramaturgiei române: I. L. Caragiale) Universitatea din Strasbourg, Franța, Co-autor Oana Leahu, aprilie;
56. 2014 STRAUSZ IMRE ISTVÁN Aspectele pedagogice ale musicalului
(A musical műfajának pedagógiai aspektusai)
Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
57. 2014 VÉG EDITH Managementul artei – modelul japonez
(Művészeti menedzsment – a japán modell)
Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
58. 2015 ADAMOVICH FERENC TAMÁS Integrarea metodelor lui Jacques Lecoq în procesul de instruire a profesorilor de dans și a coregrafilor din Ungaria
(Jacques Lecoq metodikájának integrálása a magyarországi táncpedagógus és koreográfus képzésbe)
Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
59. 2015 ALBERT GYÖNGYVÉR MÁRIA Teatrul școlar de la Colegiul Székely Mikó în contextul schimbărilor sociale
(A Székely Mikó Kollégium diákszínjátszása a társadalmi változások tükrében)
Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
60. 2015 BADEA DENISA Workshop Metamorfoze corporale: de la gest şi imagine la expresie scenică Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 22 aprilie 2015;
61. 2015 BÁLINT ETELKA-ILDIKÓ Spectacolul Bánk Bán? Prezent! realizat de Váróterem Projekt
(A Váróterem Projekt Bánk Bán? Jelen! című előadása)
Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
62. 2015 BLAGA RALUCA Secrets and Confessions – Instances from the Slovenian Theatre Scene „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
63. 2015 BOANTĂ ADRIANA Limbajul noilor media. Strategii de adecvare, comunicare, disimulare şi teatralizare în mediul online/The Language of the New Media. Adequacy, Communication, Dissimulation and Theatralization in the Online Environment Conferință internațională în domeniul mass-mediei, cu tilul: Az online média kora és a közszolgálatiság (Epoca mediei online și mass-media de serviciu public), ediția a IV-a, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș la data de 8 mai 2015;
64. 2015 BONCZIDAI DEZSŐ Vitéz László, eroul basmelor
(Vitéz László versus a népmesék hőse)
Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
65. 2015 BOROS KINGA: Confession or Role – a New Paradox of Acting „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
66. 2015 BOROS KINGA Workshop de critică de teatru Festivalului de Dramaturgie Contemporană “dráMA”, Teatrul “Tomcsa Sándor” din Odorheiu Secuiesc, 2015 octombrie;
67. 2015 CĂBUZ ANDREA Între Est și Vest. Despre land art. Lucrările lui Pál Péter
(Kelet és Nyugat között. A land art-ról Pál Péter munkái kapcsán)
Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
68. 2015 CĂBUZ ANDREA MAMÜ și Vizeshalmok. O parte din trecutul artei în natură
A természetművészeti múltunk része (MAMÜ és Vizeshalmok)
3rd Transylvanian Horticulture and Landscape Studies Conference, Sapientia EMTE, 2015. 05. 15-16, 31.p.;
69. 2015 DAILLÈRE JULIEN Le processus de création théâtrale à l’image du système digestif: penser le théâtre d’aujourd’hui à travers une métaphore Conferinţa Internaţională: Integrarea europeană între tradiţie şi modernitate, ediţia a VI-a, Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureş, România, 22-23 octombrie 2015;
70. 2015 DAILLÈRE JULIEN The theatrical creative process and the process of digestion: metaphor as a methodology to study the theatre of today 7th International Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory, «Current Challenges in Doctoral Theatre Research», DIFA JAMU, Brno, Czech Republic, noiembrie 2015;
71. 2015 DAILLÈRE JULIEN Ecrire vers là où on ne sait pas: le secret pour horizon „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
72. 2015 ENACHE IULIAN Spațiul Minkowski și spațiul teatral Simpozionul Știința și Arta, interferențe și complementaritate, organizată de Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR), 2015;
73. 2015 GYÉRESI JÚLIA Improvizaţia verbală în forme semi-fixe (FSF) Profesor invitat pentru susţinere de cursuri în cadrul programului Erasmus pentru cadre didactice la Universitatea de Teatru şi Film de la Budapesta, februarie 2015;
74. 2015 GYÉRESI JÚLIA Congruenţa competenţelor, sau criteriile unei prezentări de success Curs ţinut la Universitatea Sapientia din Tg. Mureş în cadrul Zilelor Comunicării, organizat de PontKom, aprilie, 2015;
75. 2015 GYÉRESI JÚLIA Criteriile de bază ale vorbitului în public Curs şi training ţinut la invitaţia Universităţii Sapientia din Miercurea Ciuc, 17-18 decembrie 2015;
76. 2015 JAKAB TIBOR Portretul în fototeca lui Marx József
(A portré a Marx József fotótékában)
Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
77. 2015 JAKAB TIBOR Fotografia ca mijloc de comunicare IX Csíkfalvi Csűrszemináriumok, Universitatea Sapientia;
78. 2015 JÁNOSI MOLNÁR KINGA Profilul psihologic al actorului și al studentului de la specializarea actorie
(A színész és színész-diák pszichológiai profilja)
Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
79. 2015 KIS LUCA KINGA Alternative pedagogice în educația dansului de caracter / Coordonarea conștientă al cântecului cu dansul Conferința Internațională „Stiința dansului”, organizată de Academia de Dans din Budapesta, 2015;
80. 2015 KONTEK ÉVA OTÍLIA Varietatea și puterea educațională a teatrelor
(A színházak változatossága és nevelő ereje)
Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
81. 2015 MĂCRINICI OLGA Atelier de scriere dramatică pentru trupa Guga Junior Teatrul Național din Târgu-Mureș, Târgu-Mureș, 5 martie – 18 iunie 2015;
82. 2015 NAGY IMOLA The Position of the Spectator Regarding the Secret „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
83. 2015 NOVÁK ILDIKÓ Secrecy, Confession, Matter „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
84. 2015 NICULESCU ANA MARIA Privire comparativă asupra folclorului românesc și a folclorului rrom din comuna Solovăstru Simpozion Internațional al studenților ”De la renascentiști… la impresioniști” – ediția a IV-a – Universitatea de Arte Târgu Mureș, 23– 24 aprilie 2015;
85. 2015 NICULESCU ANA MARIA Captarea atenției elevilor în cadrul orelor de educație muzicală Simpozion Național al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, Universitatea de Arte Târgu Mureș, 07 mai 2015;
86. 2015 PÁL ATTILA Workshop: Organizarea evenimentelor culturale Clubul Bolyai, Asociația Culturală din Târgu-Mureș;
87. 2015 PATKÓ ÉVA Porn „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
88. 2015 POPOVICI IULIA What to Reveal, what to Conceal. The Theatre of the Real and the Confession under Control „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
89. 2015 SCHNEIDER TIBOR Doi regizori, o creație – despre procesul de realizare a înregistrărilor teatru tv
(Két rendező, egy alkotás – a televíziós színházi felvétel elkészítésének folyamata)
Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
90. 2015 SORBÁN CSABA Teatrul din Sighetu Marmației de la începuturi până la anul 1836
(A máramarosszigeti színjátszás a kezdetektől 1836-ig)
Între Teatru și Știință 3.0 (Színház és Tudomány Között 3.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 22-23 mai 2015;
91. 2015 STRAUSZ IMRE ISTVÁN Alternative pedagogice în educația dansului de caracter / Coordonarea conștientă al cântecului cu dansul
(Pedagógiai alternatívák a karaktertánc oktatásában / Ének és mozgás tudatos összekapcsolása)
Conferința Internațională „Știința dansului”, organizată de Academia de Dans din Budapesta, noiembrie 2015;
92. 2015 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Mihail Sebastian and the Ethics of Confession „Teatrul: de la secret la confesiune” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVI-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 11-12 decembrie 2015;
93. 2016 ALBERT (KRECHT) GYÖNGYVÉR-MÁRIA Forme alternative în istoria teatrului școlar și serbări de gimnastică în sec. 19 și 20
(Alternatív előadási formák az iskolai színjátszás történetében
Alternative Forms of Performance in the History of School Theatre. Gymnastics in the 19th and 20th Century)
„Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
94. 2016 ADAMOVICH FERENC Pedagogia mișcării afective
(Affektív mozgáspedagógia)
Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
95. 2016 BALÁZS ATTILA Creație și inspirație în teatru
(Alkotás és inspiráció a színházi gyakorlatban)
Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
96. 2016 BÁLINT ETELKA-ILDIKÓ: Proiectul de educație teatrală Osonó și spectacolul Felul cum fața se oglindește în apă
(Az Osonó színháznevelési projekttel egybekötött világvándor előadása: Ahogyan a víz tökrözi az arcot)
Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
97. 2016 BENEDEK TIBOR MAGOR Simțirea și modelarea muzicii prin mișcare (A zene átérzése szabad mozgáson keresztül) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 21 aprilie 2016;
98. 2016 BLAGA RALUCA The Position of the Spectator versus the Vanishing Point „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
99. 2016 BONCZIDAI DEZSŐ Agresivitatea în spectacolele Punch&Judy și Vitéz László
(Az erőszak a Punch&Judy és a Vitéz László játékokban)
Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
100. 2016 BONCZIDAI DEZSŐ Jocuri de bâlci Vitéz László în Transilvania
(Vitéz László játékok Erdélyben)
Institutul și Muzeul Național de Istoria Teatrului
(Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet) Budapesta, Ungaria;
101. 2016 BOROS KINGA Teatrul “adaptabil”
(Alkalmazkodó színház)
Dincolo de scenă: formele, posibilitățile și provocările teatrului aplicat, (A színpadon túl: az alkalmazott színház formái, lehetőségei, kihívásai) című konferencia, Universitatea Pécs, Facultatea de Filologie, 2016 aprilie;
102. 2016 CĂBUZ ANDREA Land art autohton cu efecte orientale venite din occident. Despre creațiile în natură ale lui Péter Alpár
(Itthoni land art nyugatról jövő keleti hatásokkal. Péter Alpár természettel kapcsolatos műalkotásairól)
Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
103. 2016 CADARIU ANDA Receding Parallels: Reality and Illusion in Tadeusz Kantor’s The Dead Class „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
104. 2016 CSIZMADIA IMOLA Viziuni contemporane legate de spațiu. Locul reprezentației în practica teatrul contemporan
(Kortárs térolvasatok. Az előadás helye a kortárs színházi gyakorlatban)
Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
105. 2016 DAILLÈRE JULIEN Théâtre et roman chez Henry Bauchau: la langue et l’action Colocviul internațional – Langue et langues chez Henry Bauchau, organizat de Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureș şi de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Hotel Plaza, Târgu- Mureș, 3 iunie 2016;
106. 2016 ENACHE IULIAN Workshop: Cum se construiește un personaj? Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în colaborare cu Liceul Teoretic Ovidius, Constanța, 26 aprilie, 2016;
107. 2016 GYÉRESI JÚLIA Întâmplare spontană, poveste spontană – activarea simultană a lexicului mental și a imaginilor mentale (Spontán történet, spontán mese – A mentális lexikon és a képzetalkotás egyidejű aktiválása) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 21 aprilie 2016;
108. 2016 GYÉRESI JÚLIA Criteriile de bază ale vorbitului în public Prezentaţie ţinută la Tg. Mureş la invitaţia Academiei Femeilor, 20 ianuarie 2016;
109. 2016 GYÉRESI JÚLIA Convingere prin modalităţi verbale, audio-vizuale şi metacomunicaţionale Curs şi training ţinut la invitaţia Universităţii Sapientia din Miercurea Ciuc, 4 februarie 2016;
110. 2016 GYÉRESI JÚLIA Tehnica vorbirii şi autocunoașterea EduTech Consulting, Miercurea Ciuc, 20 mai 2016;
111. 2016 GYÉRESI JÚLIA Arta si tehnica vorbirii Curs de perfecţionare pentru specialişti din domeniul mass-media – Televiziunea Sóvidék, 28-29 aprilie 2016;
112. 2016 JAKAB TIBOR: Stilul de fotografiere al lui Marx József
(Marx József fotózási stílusa)
Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
113. 2016 KONTEK ÉVA Pedagogia experiențială și predarea limbilor străine
(Élménypedagógia és nyelvtanítás)
Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
114. 2016 KOZMA GÁBOR VIKTOR Theatrical Bridge to and out of Japan „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
115. 2016 LŐRINCZY GYÖRGY The Producer as a Professional Spectator
(A producer mint hivatásos néző)
„Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
116. 2016 LŐRINCZY GYÖRGY Sistemul proceselor de management teatral. Coproducții și colaborări
(A színházi menedzsment folyamatának rendszere. Koprodukciók és együttműködések hálója)
Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
117. 2016 NAGY IMOLA Performativitatea privirii
(A nézés performativitása)
Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
118. 2016 NOVÁK ILDIKÓ The Energy of Human–Nonhuman Relations „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
119. 2016 PÁL ATTILA Workshop de management Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Facultatea de Teatru și Televiziune;
120. 2016 PĂSĂREANU EUGEN Între teatrul în educație și teatrul aplicat. Fuziuni și confuziuni ale denominațiilor Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 21 aprilie 2016;
121. 2016 PĂSĂREANU EUGEN The Relevance of Drama for Romanian Teenagers International Conference Three Layers of telling a story, Universitatea de Teatru și Film din Budapesta (SZFE), ianuarie 2016;
122. 2016 PATKÓ ÉVA Fragmentation: Visual Construction in the Scenic Plantation of Contemporary Drama „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
123. 2016 PRAJA LUMINIȚA Importanța deconectării de lumea intelectuală Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 21 aprilie 2016;
124. 2016 PATKÓ ÉVA Vremea meșterilor Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 21 aprilie 2016;
125. 2016 PREZSMER BOGLÁRKA The Permissive Pedagogical Approach in TIE and DIE
(A megengedő szemléletű pedagógiai közelítés a színház- és drámapedagógiai módszerekben)
„Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
126. 2016 SORBÁN CSABA Începuturile teatrului profesionist din Sighetul Marmației
(A máramarosszigeti hivatásos színjátszás kezdetei)
Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
127. 2016 STAMATOIU CRISTIAN Anthropological Archaeology of the Builder’s Myth (Manole Handscraftman) and its Echoes in Romanian Drama [Arheologia antropologică a Meșterului Manole și reflectarea acestui mit în dramaturgia românească – engl.], Colloquium-ul „Mit, muzica, ritual; abordări din perspectiva literaturii comparate”, Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum”, Mith Study Group, Centrul de Cercetare a Imaginarului „Phantasma”, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, 15-17 septembrie 2016;
128. 2016 STRAUSZ IMRE ISTVÁN
TOMPA KLÁRA
Cărți de vizită. Nota sunt eu! Nota ești tu. Partitura suntem noi! Dialoguri interdisciplinare în procesul educativ al meseriei de actor
(Névjegykártyák. A kotta én vagyok! A kotta te vagy! A partitúra mi vagyunk! – Interdiszciplináris párbeszédek a színészmesterség oktatásában)
Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 21 aprilie 2016;
129. 2016 SZEGEDI ATTILA Analiza proiectelor teatrale din cadrul Programului Cultura 2000
(A Kultúra 2000 program színházművészeti projektjeinek vizsgálata)
Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
130. 2016 WILK ELISA Workshop: Să construim un personaj Festivalul T4T Timișoara (cu elevi de liceu), august 2016;
131. 2016 WILK ELISA Workshop: Despre personajul de teatru UNATC București, mai 2016 (cu studenți de la Masteratul de Scriere Dramatică și Masteratul de Pedagogie Teatrală);
132. 2017 ADAMOVICH FERENC Bazele pedagogiei mișcării afective. Exerciții
(Az affektív mozgáspedagógia alapjai. Gyakorlatok)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
133. 2017 ADAMOVICH FERENC Bazele pedagogiei mișcării afective în practică
(Affektív mozgáspedagógia alapjai a gyakorlatban)
Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
134. 2017 ADAMOVICH FERENC TAMÁS Bazele pedagogiei mișcării afective. Exerciții
(Affektív mozgáspedagógia alapjai a gyakorlatban)
A VI-a Conferință Internațională de Dans, Academia de Dans Ungaria, Budapesta, 2017;
135. 2017 ADAMOVICH FERENC Workshop de mișcare afectivă Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Timișoara;
136. 2017 ALBERT (KRECHT) GYÖNGYVÉR Ceremonie și efect vizual: Spectacole școlare la balurile retro ale Colegiului „Székely Mikó” între anii 1924-1938
(Ceremónia és látvány. Diákelőadások 1924– 1938 között a Székely Mikó Kollégium vén diákbáljain)
Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
137. 2017 ARACS ESZTER Animație, mișcare și mânuire
(Animáció, mozgás és mozgatás)
Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
138. 2017 ARACS ESZTER Reprezentațiile teatrului Mikropódium în spațiul spectacolelor de animație
(A Mikropódium előadásai az animációs színház terében)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
139. 2017 BADEA DENISA Susținerea unui atelier de dans contemporan în cadrul Întâlnirii Școlilor de Teatru – Iași, Universitatea George Enescu Iași, mai 2017;
140. 2017 BALÁZS ATTILA Teatrul-cvantum
(Kvantum-színház)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
141. 2017 BÁLINT (KUSZTOS) ETELKA Problema minorităților în proiectele teatrului Osonó
(Kisebbségi kérdés az Osonó színházi projektjében)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
142. 2017 BÁLINT (KUSZTOS) ETELKA Problema minorităților în proiectele teatrului Osonó: Spiritul transilvănean în „Societatea prietenilor necunoscuți”
(Kisebbségi kérdés az Osonó színházi projektjében. Erdélyi psziché az
Ismeretlen barátok társasága című előadásban)
Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
143. 2017 BALOG LÁSZLÓ Viziunea despre cultură a Congreselor Secuiești, rolul lor în viața teatrelor secuiești
(A Székely Kongresszusok művelődésképe, szerepük a székelyföldi színházak életében)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
144. 2017 BENEDEK TIBOR MAGOR Modificarea stării mentale prin muzică (Tudatállapot-változtatás zenével) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie – Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
145. 2017 BEZSÁN NOÉMI Workshop: CAMP – Contemporary Artistic Movement Platform (instructor) Sfântu Gheorghe
146. 2017 BOANTĂ ADRIANA Strategii de comunicare ale artei contemporane. Misiunea artistică și didactică a artistului în societate Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie – Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
147. 2017 BOANTĂ ADRIANA Homo theatralis: iluzia simulacrelor, de la Bernini la Warhol Conferință internațională în domeniul mass-mediei, cu tilul: Az énkép és a másság megjelenítése a médiában (Imaginea de sine și alteritatea reprezentate în mass-media), ediția a VI-a, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș la data de 5 mai 2017;
148. 2017 BOANTĂ ADRIANA Formule și contexte de creație în spațiul artelor performative
Creation Formulae and Contexts in the Area of Performing Arts
„Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
149. 2017 BONCZIDAI DEZSŐ Jocuri de bâlci din Transilvania
(Vásári bábjátékok Erdélyben)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
150. 2017 BOROS KINGA Livada de vișini în regia lui Vlad Mugur Philology + Theatre, Academia Științifică Maghiară, 19 iunie 2017;
151. 2017 BOROS KINGA Pompás Gedeon în regia lui Tompa Miklós Proiectul Philther în Transilvania, UAT Tg. Mureș, 24 martie 2017;
152. 2017 BOROS KINGA From Collective Creation to the Creative Collective „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
153. 2017 BLAGA RALUCA Forced Entertainment’s Tomorrow’s Parties „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
154. 2017 BUTA ÁRPÁD ATTILA Is the Interpreter of a Musical Piece a Narrator or a Creator? „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
155. 2017 CĂBUZ ANDREA Performativitatea artei în natură
(The performativity of art in nature)
4th Transylvanian Horticulture and Landscape Studies Conference. Sapientia EMTE 2017.05.05-07, 12.p.;
156. 2017 CSIZMADIA IMOLA Deschiderea cadrelor. Spațiul reprezentației ca constelație deschisă
(A keretek megnyitása. A reprezentáció tere mint nyitott konstelláció)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
157. 2017 CSIZMADIA IMOLA Teatrul fără imagini
(A képek nélküli színház)
Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
158. 2017 FÜLÖP LÓRÁND-ÁRPÁD Reflexii privind strategia de marketing a instituțiilor de teatru și a spectacolelor
(Értekezés a színház intézményének, illetve a színházi előadásoknak a marketingstratégiájáról)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
159. 2017 GÁL BOGLÁRKA Alina Nelega și Kincses Réka: Double Bind, 2014. Problema memoriei
(Alina Nelega és Kincses Réka: Double Bind, 2014. Az emlékezés kérdései)
Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
160. 2017 GYÉRESI JÚLIA Starea de spirit şi personalitatea: oglinda calității vocii noastre Prezentaţie ţinută la Tg. Mureş la invitaţia Academiei Femeilor, 22 februarie 2017;
161. 2017 ICLENZAN ADRIAN MARIUS Devising – A Way to Rediscover Dramatic Theatre „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
162. 2017 JAKAB TIBOR Stilul fotografiilor teatrale ale lui Marx József
(Marx József színházi fotózási stílusa)
Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
163. 2017 KERESZTES ATTILA Secretul repetițiilor
(A próba titka)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
164. 2017 KÉZÉR GABRIELLA Metoda- Berczik
(A Berczik-módszer)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
165. 2017 KÉZÉR GABRIELLA Pedagogy and Methodology of Aesthetic Body Shaping in the Training of Dancers (Az esztétikus testképzés pedagógiai és módszertani elvei a táncművészek képzésében) A VI-a Conferință Internațională de Dans, Academia de Dans Ungaria, Budapesta, 2017;
166. 2017 KIS LUCA KINGA „Musical body” – Interdisciplinary and methodological endeavors in the choreographer training
(„Zenélő test” Interdiszciplináris és módszertani törekvések a koreográfusképzésben)
A VI-a Conferință Internațională de Dans, Academia de Dans Ungaria, Budapesta, 2017;
167. 2017 KIS LUCA KINGA Curs de dans classic, Kecskeméti City Balett Kecskemét, Ungaria, 2017 aprilie;
168. 2017 KIS LUCA KINGA Curs de dans classic, Universitatea Kaposvár Curs de dans clasic, Universitatea din Kaposvár, Ungaria, 2017 aprilie;
169. 2017 KIS LUCA KINGA Curs de dans classic, Kecskeméti City Balett Kecskemét, Ungaria, 2017 aprilie;
170. 2017 KOZMA GÁBOR VIKTOR Metoda Suzuki și idei de aplicare a acesteia în formarea actorilor
(Suzuki színésztréning módszer hazai integrálásának elképzelése)
Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie – Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
171. 2017 KOZSIK ILDIKÓ Hierarchy or Democracy in a Creative-Learning Process? „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
172. 2017 KOZSIK ILDIKÓ Pasărea albastră
(A kék madár, 1982)
Proiectul Philther în Transilvania, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 24 martie 2017;
173. 2017 LÁSZLÓ CSABA Roluri metafizice, realizarea „metafizicii”
(Metafizikai szerepek, a metafizika realizálása)
Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
174. 2017 LÁSZLÓ CSABA Roluri metafizice, sau locuitorii spațiilor intermediare
(Metafizikai szerepek, avagy a köztes terek lakói)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
175. 2017 LŐRINCZY GYÖRGY Realizarea proiectelor PR
(PR-tervek létrehozása)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
176. 2017 MAKKAI GYÖNGYVÉR A devised módszer paramuzikológiai vetületeiről avagy: egy muzikológus elmélkedése a devised theater zenei analógiájáról
(About the Paramusicological Aspects of the Devised Method)
„Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
177. 2017 MÁTHÉ ROZÁLIA Masca, structură rigidă a rolului
(A maszk mint a szerep rögzített struktúrája)
Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie – Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
178. 2017 MIKES ANNA Partnering, conducere – urmare în dans
(Partnering, vezetés – követés a táncban)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
179. 2017 NAGY IMOLA Experiența atmosferei teatrale în teatrul contemporan
(Atmoszféra-észlelés a kortárs színházban)
Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
180. 2017 NICULESCU ANA MARIA Primele succese ale compozitorului Frederic Chopin Sesiunea de comunicări științifice, cu participare națională „Geometrii ale expresiei”, organizată de Universitatea din Oradea, 24 mai 2017;
181. 2017 NICULESCU ANA MARIA Succesele pariziene ale lui Frederic Chopin Simpozion Național „De la Renașcentiști…la impresioniști” Universitatea de Arte, Târgu Mureș, 25 aprilie 2017;
182. 2017 PATKÓ ÉVA Theatre without Theatre „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
183. 2017 PRAJA LUMINIȚA Gândirea – punct determinant în expresia corporală Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie – Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
184. 2017 PRAJA LUMINIȚA Gestul- formă de terapie Conferința Știința Muzicii-Excelență în performanță, Universitatea Brașov, 2017 noiembrie
185. 2017 PREZSMER BOGLÁRKA Teatru şi educaţie pentru adulţi – Analiza taberei de educaţie prin teatru
(Színházpedagógia felnőttekkel – Drámatábor)
Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
186. 2017 PREZSMER BOGLÁRKA Pedagogie teatrală pentru adulți
(Színházpedagógia felnőtteknek)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
187. 2017 RÉCZEI TAMÁS Autobiografia: punerea în scenă a „eului”
(Az önéletírás mint az én színrevitele)
Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
188. 2017 RÉCZEI TAMÁS Autobiografia: crearea eului
(Az önéletírás, mint énkreáció)
Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
189. 2017 SABADOŞ SABIN Centrul și marginea sau despre „efectul devised”
The Centre and the Border or About ‘Devised Effect’
„Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
190. 2017 STRAUSZ IMRE Dans și intelectualitate: “Corpul muzical”, cercetare interdisciplinară și metodică în domeniul coregrafiei A VI-a Conferință Internațională de dans, Academia de Dans Ungaria, Budapesta, 2017;
191. 2017 STRAUSZ IMRE Predarea artei actorului de teatru muzical la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
(A zenés színészmesterség – oktatás az MME-n)
Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
192. 2017 STRAUSZ IMRE ISTVÁN, TOMPA KLÁRA A színészhallgató, mint oktatható alkotó és az alkotás tárgya a színészmesterség és ének-zene tantárgyak párbeszédében. A „Névjegykártyák” pedagógiai módszer
(Studentul în calitatea lui de creator de artă și creația în dialogul interdisciplinar actorie și canto-muzică. Metoda pedagogică a „Cărților de vizită”)
Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie – Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
193. 2017 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Anonymity and Utopia in Devised Theatre „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
194. 2017 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Poetică și politică în teatrul românesc interbelic Conferința Internațională de Studii Teatrale „Teatrul și politica”, ediția a II-a, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru, Timișoara, 13-14 octombrie 2017;
195. 2017 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Afișul de teatru și seducția imaginarului Conferința de Biblioteconomie și Științe umaniste „Imagine și imaginar. De la manuscrise la publicațiile electronice”, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 6 octombrie 2017
196. 2017 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Masă rotundă: Sursele cunoașterii: de la cultura scrisă la cultura post-adevăr Academia Română – Filiala Cluj-Napoca – Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 16 iunie 2017;
197. 2017 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Mihail Sebastian și (în)semnele teatralității Facultatea de Teatru – Simpozionul Național „Corporalitate, realitate, metaforă în teatrul contemporan”, conferință organizată de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași și Centrul de Cercetare „Arta Teatrului Studiu și Creație”, Iași, 28-29 aprilie 2017;
198. 2017 VÉG EDITH Pot fi învățate artele sau dezvoltarea are rolul decisiv? (Tanulhatók a művészetek vagy a fejlődésé a meghatározó irányvonal?) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie – Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
199. 2017 VÉG EDITH Mainstream – mijloc pentru atingerea scopului sau capcană?
(Mainstream – eszköz a célért vagy kelepce?)
Conferință internațională în domeniul mass-mediei, cu tilul: Az énkép és a másság megjelenítése a médiában (Imaginea de sine și alteritatea reprezentate în mass-media), ediția a VI-a, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș la data de 5 mai 2017;
200. 2017 WILK ELISA Workshop susținut: Monodrama-poveste și personaj Centrul Cultural AzArt Chișinău, un proiect al Centrului Cultural Akzente Chișinău susținut de Goethe-Institut (cu studenți), iunie 2017
201. 2018 ADAMOVICH FERENC TAMÁS Susținerea unei prelegeri în cadrul conferinței,
secțiunea Jocul actoricesc (A színészi játék)
Teatru și spectator – Conferință de Studii Teatrale, Budapesta
Színház és néző – Színháztudományi Konferencia (ELTE), Budapest;
202. 2018 ADAMOVICH FERENC TAMÁS Pedagogia mișcării afective
(Az affektív mozgáspedagógia)
Conferința „Tavaszi szél”
Asociația Națională a Doctoranzilor (Doktoranduszok Országos Szövetsége)
Győr, Ungaria;
203. 2018 ADAMOVICH FERENC TAMÁS Workshop de mișcare afectivă Teatrul Tesla Teátrum, Budapesta;
204. 2018 ADAMOVICH FERENC TAMÁS Workshop de mișcare afectivă Universitatea de Arte din Târgu-Mureș;
205. 2018 ARACS ESZTER Rolul lui Lénárt András în sistemul educațional al artei de animație
(Lénárt András szerepe a bábművészet oktatási rendszerében)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
206. 2018 BADEA DENISA Rolul artei dansului în formarea cultural-experiențială a adolescentului Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2018;
207. 2018 BADEA  DENISA National Character in the Romanian Classical Dance from the 20th Century to the Present „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
208. 2018 BEZSÁN NOÉMI Structura memoriei în teatrul-dans
(Emlékezeti struktúrák a táncszínházban)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
209. 2018 BLAGA RALUCA The border between political and popular theatre – Look Who’s Back!, directed by Theodor-Cristian Popescu – Tompa Miklós Company, Târgu-Mureş National Theatre „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
210. 2018 BOANTĂ ADRIANA The Spectacular and Violent Gesture „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
211. 2018 BOANTĂ ADRIANA „Tinerii furioși” ai rețelelor. Independență, dependență și interdependență în social media Conferință internațională în domeniul mass-mediei, cu tilul: Az új generáció megjelen(ít)ése a médiában (Imaginea noii generații în mass-media), ediția a VII-a, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș la data de 11 mai 2018;
212. 2018 BORGES ORQUÍDEA Dialectic Rise Coming from the Debate between Tradition and Innovation „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
213. 2018 BOROS KINGA Trei spectacole din istoria Teatrului Tamási Áron, Philther: Spectacole importante din istoria Teatrului Tamási Áron Teatrul Tamási Áron, Sfântu Gheorghe,
27 octombrie 2018;
214. 2018 CADARIU ANDA The Emergence of Independent Theatre in the Romanian Postcommunist Society „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
215. 2018 DAN MARCELA LIVIA The first Theater Schools in the Romanian Language. Theatre’s Mission in Education „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
216. 2018 FÜLÖP LÓRÁND Modalitățile de prezentare a spectacolelor pe platformele on-line
(Az előadás megjelenítési lehetőségei online felületen)
Printre Modurile de Expunere – Istoriile Teatrului Maghiar din Transilvania (Beszédmódok Között – Az Erdélyi Magyar Színház Történetei), Conferință-atelier, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 5 octombrie 2018;
217. 2018 FÜLÖP LÓRÁND Strategiile comunicării teatrale. Locul mărcii personale în clădirea brandului instituțional
(A színházi kommunikáció hálózati stratégiái: A személyes márka új helye az intézményi brandépítésben)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
218. 2018 GÁL BOGLÁRKA Dramaturgia perfecțiunii. Caracteristicile dramaturgice ale spectacolelor Double Bind și Homemade
(A tökéletlenség dramaturgiája. A Double Bind és Homemade című előadások dramaturgiai sajátosságai)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
219. 2018 GÁL BOGLÁRKA Corpul expus prin diferite medii și jocul actoricesc în două spectacole
(Médiumközvetített test és színészi játék két előadásban)
Printre Modurile de Expunere – Istoriile Teatrului Maghiar din Transilvania (Beszédmódok Között – Az Erdélyi Magyar Színház Történetei), Conferință-atelier, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 5 octombrie 2018;
220. 2018 GYÉRESI JÚLIA Efectul rețelelor de socializare asupra canalele de comunicare
(A közösségi média hatása a kommunikációs csatornákra)
Conferință internațională în domeniul mass-mediei, cu tilul: Az új generáció megjelen(ít)ése a médiában (Imaginea noii generații în mass-media), ediția a VII-a, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș la data de 11 mai 2018;
221. 2018 GYÉRESI JÚLIA Să vorbim eficient! –Dezvoltarea performanței individuale printr-o comunicare nonviolentă, geneatoare de încredere Prezentație ținută la Tg. Mureș la invitația Academiei Femeilor la data de 13. aprilie 2018;
222. 2018 GYÖRFI CSABA Mișcare, gest și acțiune la periferia dansului
(Mozdulat, gesztus és cselekvés a tánc perifériáján)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
223. 2018 KÉRI KATALIN VILMA Înființarea teatrului cu fonduri obținute din donații. Exemplul din Balatonfüred
(Színházépítés közadakozásból – a balatonfüredi példa)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
224. 2018 KÉZÉR GABRIELLA Berczik Sára: efectul studiilor muzicale asupra activității pedagogice
(Berczik Sára zenei tanulmányainak hatása a pedagógiai munkásságára)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
225. 2018 KOZMA GÁBOR VIKTOR Limbaj metaforic la trainingul actorilor: copilul ca referință comună
(Metaforikus nyelv a színésztréningekben: a gyermek mint közös referencia)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
226. 2018 KOZMA GÁBOR VIKTOR Worshop: Suzuki Method Training Asociația Teatrală Shoshin, Cluj-Napoca,
7-9 iunie 2018;
227. 2018 KOZMA GÁBOR VIKTOR Worshop: Biomechanics Ladder Art Company, Budapesta,
9-17 august 2018;
228. 2018 KOZMA GÁBOR VIKTOR Worshop: Actor Training and Physical Theater Workshop Ladder Art Company, Budapesta, 27-28 decembrie 2018;
229. 2018 LENKEFI ZOLTÁN Actori mânuitori de păpuși în 1961
(Bábosok 1961-ben)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
230. 2018 LŐRINCZY GYÖRGY Metodele eficiente ale comunicării producționale – procedee vechi și noi
(A hatékony produkciós kommunikáció módszerei – régi és új eszközei)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
231. 2018 MAROCICO SERGIU Censorship – The Creation Restraining Tool „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
232. 2018 MÁDI ZOLTÁN Finanțarea teatrelor în era sponzorizării TAO
(Színházfinanszírozás a TAO támogatás korában)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
233. 2018 MIHĂILĂ CĂTĂLINA ELENA Then and Now. Other Appearances – Same Essence „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
234. 2018 MIKES ANNA Analiză de spectacol. Marton László: Össztánc, 1994
(Marton László: Össztánc, 1994 – előadáselemzés)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
235. 2018 NAGY IMOLA: Relația spectacolului cu efectele acustice– atmosfera teatrală și acusticitatea
(Az előadás viszonya a hangzósághoz – a színházi atmoszféra mint hangoltság)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
236. 2018 PÁL ATTILA: Descrierea și analiza reglementărilor privind organizarea și funcționarea instituțiilor de spectacole din România
(A romániai előadóművészeti intézmények működésére vonatkozó törvények leírása és vizsgálata)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
237. 2018 PESTALITY BIANKA: Atmosfera în lumea dansului maghiar după cel de-al Doilea Război Mondial
(A II. világháború utáni közhangulat a magyar tánc életben)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
238. 2018 PRAJA LUMINIȚA Strategii teatrale de dezvoltare și optimizare personală Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2018;
239. 2018 PRAJA LUMINIȚA Workshop: Dezvoltare și optimizare personală prin explorare mimico-gestuală Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2018;
240. 2018 PREZSMER BOGLÁRKA Analiza spectacolelor de teatru cu spectatori adulți
(Színházi előadás feldolgozása felnőttekkel)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
241. 2018 RÉCZEI TAMÁS Perspective cercetării autobiografiilor
(Az önéletírás vizsgálatának perspektívái)
Între Teatru și Știință 6.0 (Színház és Tudomány Között 6.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 4 mai 2018;
242. 2018 SABADOŞ SABIN Aesthetic Features and the Potential of Theater in the Context of the Great Union „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
243. 2018 SORBÁN CSABA Dezvoltarea abilităților practice de viață prin dramă și improvizație
(Gyakorlati élettel összefüggő képességek fejlesztése dráma és improvizáció segítségével)
Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2018;
244. 2018 STAMATOIU  CRISTIAN „The Caragiale-world”: the All Times Media Between „Karkaleki” and „Gogumano” „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
245. 2018 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Interwar Generation – Ideology and Culture. „Teatru și istorie – actualitatea trecutului”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2018;
246. 2018 VÉG EDITH Arta ajută și astăzi
(A művészet ma is segít)
Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2018;
247. 2018 WILK ELISA Workshop susținut: Atelier de măiestrie În cadrul Festivalului Ideo Ideis Alexandria, august 2018.
248. 2019 BAJKÓ EDINA Vâsc: „Deschiderea teatrului personal al actriţei Illyés Kinga”
(Fagyöngy: „Illyés Kinga egyéni színházának beköszöntője”)
Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
249. 2019 BÁLINT (KUSZTOS) ETELKA-ILDIKÓ Minority Issue in the Theater Project of Osonó. Transylvanian Psyche in the Performance Called Company of Unknown Friends Out of the Frame (Forum și Conferință Internațională de Teatru), Asociația Teatrală Shoshin, Cluj-Napoca, 11 mai 2019;
250. 2019 BOROS CSABA Mecanismul mnemotehnic al muzicii în teatru
(A zene emlékezeti hatásmechanizmusa a színházban)
Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
251. 2019 CRĂCEA ADAM-ANDREI Alternative dincolo de graniță
(Határon túli alternatívák)
Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
252. 2019 CSIZMADIA IMOLA Opening of the Frames. The Space of Representation as an Open Constellation Out of the Frame (Forum și Conferință Internațională de Teatru), Asociația Teatrală Shoshin, Cluj-Napoca, 11 mai 2019;
253. 2019 KÉRI KATALIN VILMA Spaţiul rememorării
(Az emlékezet helyei)
Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
254. 2019 KOVÁCS KÁROLY Funcţia respiraţiei în munca actorului
(A légzés funkciója a színészi munkában)
Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
255. 2019 KOZMA GÁBOR VIKTOR Prezentarea şi analiza tehnicii Viewpoints
(A Viewpoints technika bemutatása és elemzése)
Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
256. 2019 LENKEFI ZOLTÁN Activitatea unei trupe de păpuşari amatori în anii ’60
(Egy amatőr bábcsoport működése a hatvanas években)
Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
257. 2019 MIKES ANNA Sovietizarea întrunirilor dansante după 1949
(Táncos alkalmak szovjetizálása 1949 után)
Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
258. 2019 PESTALITY BIANKA Influenţa sovietizării asupra evoluţiei formaţiilor culturale din Ungaria
(A szovjetizálás hatása a magyarországi kultúrcsoportok alakulására)
Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
259. 2019 SZABÓ RÓBERT-CSABA Noi şi noi eroi. Comemorarea din 1957 a lui Ady ca spaţiu al evocării
(Új és új hősöket. Az 1957-es Ady-ünnepség mint emlékezeti hely)
Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
260. 2019 TÓTH ISTVÁN Înregistrarea audio-vizuală şi spectaculară a reprezentaţiei teatrale
(A színházi előadás audiovizuális és látványtechnikai rögzítése)
Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;

Directorul Şcolii Doctorale,
Conf. univ. dr. habil. Bob Erzsébet