Publikációk 2014

Publikációk 2019 Publikációk 2018 Publikációk 2017 Publikációk 2016 Publikációk 2015 Publikációk 2013

 

Nr. crt. An Nume și prenume Lucrarea științifică Revista
44. 2014 BENEDEK TIBOR MAGOR A városi táncházak kapcsán felvetülő kérdések (Întrebări legate de activitatea caselor de dans popular) În: ed. Salat-Zakariás Erzsébet, Pontosan, szépen. A 80 éves Almási István születésnapjára (Lucrând punctual și frumos. Ediția pentru cinstirea profesorului Almási István la aniversareavârstei de 80 de ani), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014. 527-546.
45. 2014 BĂLAN (BLAGA) RALUCA Integrez concepte. Derivez teorii În: Miruna Runcan (coordinator), Ghid de supraviețuire pentru teatrologi, pag. 99-102.
46. 2014 CADARIU ANDA On Stereotypes, Prejudice and Discrimination: Shakespeare Versus Wesker A Dialectics in Time Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, Anul XV, nr. 27, 2014, pagina 73-83. ISSN 1582-327X (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=409141)
47. 2014 CADARIU ANDA „Simt iar un aer de libertate”– interviu cu scriitorul György Dragomán LiterNet, 5 decembrie 2014
48. 2014 CADARIU ANDA White Coke Proză scurtă tradusă în limba cehă pentru Institutul Cultural Român Praga și LiterNet, noiembrie 2014
49. 2014 DOGARU CLAUDIU Carte: În spatele scenei (poezii) Editura EUBEEA
50. 2014 DOGARU CLAUDIU Teatrul de amatori (articol) Revista DramArt, Editura Excelsior Art,Timişoara
51. 2014 ENACHE IULIAN Recenzie la lucrarea Ce „Noapte furtunoasă”- între amurgul de la Junimea și zorii teatrului postdramatic Semnată de Aida Todi în revista Philologica Jassyensia, Anul X, Nr. 1 (19), 2014, ( B), (ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353, ISSN-L 1841-5377), p. 270. Revista Philologica Jassyensia (http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php), Paris, Franţa.
52. 2014 KOVÁCS GABRIELLA Role-Plays in Teaching English for Specific Purposes In: 10th Conference on British and American Studies – Crossing Boundaries – Approaches to the Contemporary Multicultural Discourse, Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom, 2014, pp. 134-144. ISBN (10): 1-4438-5359-3, ISBN (13): 978-1-4438-5359-0
53. 2014 LŐRINCZI MÁTHÉ ROZÁLIA Carte: Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban (Relaţia om-păpuşă în genurile teatrale) UArtPress – Mentor, Târgu-Mureș
54. 2014 NOVÁK ILDIKÓ Text and Visual Context. Shakespeare Adaptations on the Puppet Theatre Stage Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, Anul XV, nr. 27, 2014, pagina 53-60. ISSN 1582-327X (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=409133)
55. 2014 MAIOR (DOMNICAR) IOANA-CLAUDIA From Oedip to Oidip În: Iulian Boldea (coordinator): Identities in Metamorphosis. Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Arhipelag XXI Press, Târgu Mureş, 2014, pp. 695-703., ISBN 978-606-93691-9-7, https://www.researchgate.net/profile/Dumitru_Mircea_Buda/publication/275190454_Iulian_Boldea_Coord_-_Identities_in_Metamorphosis_Literature_Discourse_and_Multicultural_Dialogue_Section_Literature/links/5534a75a0cf2f2a588b2632a/Iulian-Boldea-Coord-Identities-in-Metamorphosis-Literature-Discourse-and-Multicultural-Dialogue-Section-Literature.pdf
56. 2014 MOISUC FLORICA-DANIELA Words, Words, Words… Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, Anul XV, nr. 27, 2014, pagina 30-36. ISSN 1582-327X (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=409130)
57. 2014 NOVÁK ILDIKÓ Az idő lenyomatai. A román népi bábjáték hőse, Vasilache (Urmele timpului. Vasilache, eroul jocului păpușăresc popular românesc) Art Limes 2014/2. Báb-Tár. XVII, pag. 79-95
58. 2014 PATKÓ ÉVA An Unbearable Play. The Father–Daughter Relationship in King Lear Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, Anul XV, nr. 27, 2014, pagina 99-102. ISSN 1582-327X (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=409152)
59. 2014 PERȚEA ALINA-MARIA Teatrul ca joc și metodă de formare Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 333 pagini, ISBN 978-606-12-0704-6
60. 2014 PERȚEA ALINA-MARIA Teatrul ca joc și metodă de formare, sau despre pedagogia teatrală În: Constantin Necula, Carmen Voinea, Stănilă Corina (coord.), Bunavestire de Crăciun: elemente de pedagogie şi antropologie comparată, Editura Magister, Sibiu, pag.15-19.
61. 2014 PEȘCHIR LINDA Jerzy Grotowsky, sau teatrul ca un mod de a înțelege viața Revista 9 mai, Ziua Europei, nr. 4/IV/2014, ISSN 2066-1851, pag.14-18;
62. 2014 POPOVICI IULIA Changing the Paradigm of Reality: From Authorship Theatre to Minimalism and Documentary Publicat în Iulia Popovici (ed.), New Performing Arts Practices in Eastern Europe, Cartier Publishing House, Sibiu International Theatre Festival, 2014
63. 2014 POPOVICI IULIA 1989 was not a real break with what had been. Director Gianina Cãrbunariu about Typographic Majuscule Parallele Leben / Parallel Lives: Ein Dokumentar-Theaterprojekt zum Geheimdienst in Osteuropa / A Documentary Theatre Project on Secret Police in Eastern Europe, 2014
64. 2014 POPOVICI IULIA Social Hate, Anger, and The Gratifying Theatre IDEA Design&Print, no. 46, 2014
65. 2014 POPOVICI IULIA The New Economy of Theatrical Expertise Critical Stages, 2014
66. 2014 PREZSMER BOGLÁRKA Teatru în educaţie: o oglindă de azi Színházpedagógia, drámapedagógia– pillanatkép itthonról Revista Játéktér, 2014. iarna (http://www.jatekter.ro/?p=12582)
67. 2014 STAMATOIU CRISTIAN Co-autor: Oana Leahu Directions et tendences dans le théâtre d’animation de la Roumainie contemporaine reCHERche, Culture et Histoire dans l’Espace Roman, Université de Strasbourg, France – 2014 (în curs de tipărire), http://www.lactu.unistra.fr/index.php?id=20486#c93045, 1968-035X
68. 2014 STAMATOIU CRISTIAN Directions et tendences dans le théâtre d’animation de la Roumanie contemporaine / Direcții și tendințe în teatrul de animație din România de astăzi – fr. ARIONETTES ROUMAINES – Rétrospective et prospective / MARIONETELE ROMÂNEȘTI – retrospectivă și perspectivă – fr., Réalité et utopie dans le mental collectif sur la perception du classique de la dramaturgie roumaine : I. L. Caragiale [Realiatate și utopie în mentalul colectiv privind receptarea clasicului dramaturgiei române: I.L. Caragiale] Universitatea din Strasbourg, Franța, Co-autor Oana Leahu, aprilie
69. 2014 SZŰCS KATALIN ÁGNES Előszó (Cuvânt înainte) Criticai Lapok online, 2014/1-2, https://www.criticailapok.hu/dialogus/38730-elszo
70. 2014 SZŰCS KATALIN ÁGNES Előszó (Cuvânt înainte) Criticai Lapok online, 2014/3-1 https://www.criticailapok.hu/dialogus/38751-03-04
71. 2014 SZŰCS KATALIN ÁGNES Előszó (Cuvânt înainte) Criticai Lapok online, 2014/5-6 https://www.criticailapok.hu/dialogus/38788-elszo5-6
72. 2014 SZŰCS KATALIN ÁGNES Előszó (Cuvânt înainte) Criticai Lapok online, 2014/8, https://www.criticailapok.hu/dialogus/38791-elszo-8
73. 2014 SZŰCS KATALIN ÁGNES Előszó (Cuvânt înainte) Criticai Lapok online, 2014/11-12 https://www.criticailapok.hu/dialogus/38831-elszo11-12
74. 2014 SZŰCS KATALIN ÁGNES Előszó (Cuvânt înainte) Criticai Lapok online, 2014/13 https://www.criticailapok.hu/dialogus/38857-elszo-201513
75. 2014 WILK ELISA Die grüne Katze Traducerea Ciprian Marinescu și Frank Weigand- Antologia „Scene 17”, Editura Theater der Zeit, Germania, apariţie mai 2014
76. 2014 WILK ELISA Il gatto verde Traducerea Roberto Merlo, Editura Book Republic Italia, februarie 2014