Felvételi hirdetés

 

FELVÉTELI A DOKTORI KÉPZÉSRE 2024-2025


FELVÉTELI A DOKTORI KÉPZÉSRE 2023-2024


FELVÉTELI A DOKTORI KÉPZÉSRE 2022-2023


FELVÉTELI A DOKTORI KÉPZÉSRE 2021-2022

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolája felvételit hirdet román és a magyar tannyelvű képzésre, a 2021-2022-es tanévre, összesen 10-10 helyre, amelyekből a két első hely ösztöndíjas, a két második hely tandíjmentes, és a következő 8-8 hely tandíjköteles.

Szakirányítók:

Román tannyelvű képzés:
Dr. habil. Sorin-Ion Crișan, egyetemi professzor
Dr. habil. Alina Nelega, egyetemi professzor
Dr. habil. Daniela Lemnaru, egyetemi professzor
Dr. habil. Cristian Stamatoiu, egyetemi professzor

Magyar tannyelvű képzés:
Dr. Béres András, egyetemi professzor
Dr. habil. Bob Erzsébet, egyetemi professzor
Dr. habil. Jákfalvi Magdolna, egyetemi professzor
Dr. habil. Kékesi-Kun Árpád, egyetemi professzor
Dr. habil. Ungvári-Zrínyi Ildikó, egyetemi professzor

Az ajánlott témakörök megtekinthetőek a Témahirdetések címszó alatt.

A beiratkozás ideje: 2021. szeptember 13-21. (romániai jelentkezőknek), (szeptember 21-én legkésőbb 13 óráig); 2021. június 18. a beiratkozás határideje a külföldi tanulmányokkal rendelkező jelentkezőknek

Figyelem! A külföldi tanulmányokkal rendelkezők csak a tanulmányi irataik elismertetése után jelentkezhetnek a felvételire, amennyiben 2021 június 18-ig leadták az iratelismertetési kérésüket.
Az iratkozás online történik (felveteli@uat.ro).
Bővebb felvilágosítás: +40-265-266281, e-mail: uat@uat.ro, www.uat.ro.

Beiratkozáshoz szükséges iratok: 

 1. kitöltött formanyomtatvány (online elérhető változat)
 2. curriculum vitae
 3. születési bizonyítvány – eredeti és másolat
 4. személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat
 5. házassági bizonyítvány (névváltozás esetén) – eredeti és másolat
 6. érettségi oklevél – másolat
 7. Egyetemi oklevél és leckekönyvi kivonat (bizonyítvány) – eredeti és másolat
 8. külföldön végzett tanulmányok esetében: iratelismertetési igazolás a Román Oktatási Minisztériumtól
 9. magiszteri oklevél és leckekönyvi kivonat – eredeti és másolat *
 10. nyelvvizsga-bizonyítvány
 11. orvosi igazolás (családorvostól – igazolja, hogy a jelentkező alkalmas a továbbtanulásra)
 12. publikációk és művészi alkotások listája
 13. kutatási terv (a kutatási téma ismertetése)
 14. angol nyelvű kutatási terv (azoknak a jelentkezőknek, akik nem rendelkeznek érvényes nyelvvizsga-bizonyítvánnyal)
 15. három fénykép (személyazonossági igazolvány-típusú)
 16. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről)
 17.  egy irattartó.

* – a 3 éves (Bolognai) alapképzés végzettjei esetében kötelező;

Beiratkozási díj: 200 lej
Nyelvvizsga díj: 50 lej
Tandíj: Román állampolgárok, valamint az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak állampolgárai részére: 6000 lej/tanév
Más külföldi állampolgárok részére: 770 EUR/hó

Felvételi vizsgák (magyar tannyelvű képzés, online): 2021. szeptember 23-24.
Eredményhirdetés: 2021. szeptember 24.

Felvételi követelmények:

 1. Kizáró jellegű angol nyelvvizsga* azoknak a jelentkezőknek, akik nem rendelkeznek érvényes nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
  1. Ismeretlen szöveg felolvasása, rövid szóbeli összefoglalása, válasz a vizsgáztatók kérdéseire (olvasás, szövegértés, beszédkészség felmérése).
  2. A javasolt kutatási program rövid szóbeli ismertetése (3-5 perc) angol nyelven, előre elkészített írásbeli összefoglaló alapján. (íráskészség, beszédkészség, szakmai szókincs ismeretének felmérése)

Kérjük a felvételizőket, hogy készítsenek egy angol nyelvű írásbeli összefoglalót kutatási tervükről. Formai követelmények: 2-5 oldal, Times New Roman 12 betűtípus, 1,5-ös sorköz. Az írásbeli összefoglaló egy példányát le kell adni a vizsgáztatónak.
* nem kötelező amennyiben a jelentkező nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Elfogadjuk az utóbbi két évben kiadott nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványokat. Ehhez ki kell tölteni egy formanyomtatványt az egyetem titkárságán. Továbbá:

 A felsorolt bizonyítványokat fogadjuk el: Angol: Cambridge (FCE, CAE, CPE); TOEFL (590-667 p. az írásbeli vizsgán, 230-300 p. az elektronikus teszten; IELTS Academic (7-es szint); Francia: DALF, DHEF, DELF, TCF (400 p.-os szint), TCI (800 p.-os szint), CCIP; Német: ZMP, ZOP, TestDaF, Sprachdiplom der KMK, ECL (Stufe C und D); Olasz: CELI (3, 4, 5-ös szint), CILS (3, 4-es szint);Spanyol: DELE (DSLE szint), CBEN, CSEN; Orosz: nemzetközileg elismert nyelvvizsga.

Felvételi vizsga: írásbeli és szóbeli forduló

1. Írásbeli forduló
Az írásbeli forduló a tudományos kíváncsiságot és az íráskészséget méri improvizatív helyzetben. A jelentkezőknek 120 perc áll rendelkezésükre, hogy esszé formájában kifejtsék az alábbi kérdéskört:

Az alábbi öt előadás elemzésén át miként látja az erdélyi színház gyakorlatát a Ceauşescu-korszakban?
Gergely Géza: A kopasz énekesnő, 1967. (Ungvári Zrínyi Ildikó elemzése)
http://www.philther.hu/link/play/a-kopasz-enekesno/section/
Kovács György: Tóték, 1968. (Albert Mária elemzése)
http://www.philther.hu/link/play/totek/
Harag György: Tornyot választok, 1973. (Lázok János elemzése)
http://www.philther.hu/link/play/tornyot-valasztok/section/
Kovács Ildikó: Karnyóné, 1975. (Novák Ildikó elemzése)
http://www.philther.hu/link/play/karnyone/section/
Tompa Miklós: Pompás Gedeon, 1983. (Boros Kinga elemzése)
http://www.philther.hu/link/play/pompas-gedeon/section/

Kérjük a jelentkezőket, hogy előre olvassák el a fenti szakszövegeket a www.philther.hu felületen, továbbá más, egyénileg választott írásokat, amelyeket hasznosnak vélnek a kérdéskör tárgyalásához.

2. Szóbeli forduló
– a színházi kultúra felmérése;
– a tudományos kutatói tevékenység és a kutatási téma elemzése a jelentkező ismertetése alapján.

Jó felkészülést kívánunk!
Bob Fülöp Erzsébet,
igazgató

Témahirdetések