Konferencia részvételek 2013

Konferenciák 2019 Konferenciák 2018 Konferenciák 2017 Konferenciák 2016 Konferenciák 2015 Konferenciák 2014
Nr. crt. An Nume și prenume Lucrarea științifică Conferința
1. 2013 BÁNYAI KELEMEN BARNA Aspirații independente (Független törekvések) Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
2. 2013 BENEDEK TIBOR MAGOR Tema faustică în muzica lui Franz Liszt (A fausti témakör Liszt Ferenc zenéjében) Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
3. 2013 BEREKMÉRI KATALIN Jurnalul de muncă al lui Cehov (Csehov munkanapló) Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
4. 2013 BESSENYEI GEDŐ ISTVÁN Aspecte postdramatice în arta regizorală a lui Silviu Purcărete (Posztdramatikus jellegzetességek Purcărete rendezéseiben) Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
5. 2013 BÍRÓ JÓZSEF Concepțiile regizorale ale lui Don Juan (Don Juan rendezői elképzelése) Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
6. 2013 BLAGA RALUCA Romeo Castellucci’s Eleven Utopias: Tragedia Endogonidia „Utopia teatrului și formele reconstrucției scenice” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XIV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 19-22 novembrie 2013;
7. 2013 BORGES ORQUÍDEA Antonio dos Santos, Art, jeu et mythe „Utopia teatrului și formele reconstrucției scenice” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XIV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 19-22 novembrie 2013;
8. 2013 CADARIU ANDA Alternative Theatre in Poland and the Communist Dystopia „Utopia teatrului și formele reconstrucției scenice” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XIV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 19-22 novembrie 2013;
9. 2013 ENACHE IULIAN Ce „Noapte furtunoasă”- între amurgul de la Junimea și zorii teatrului postdramatic, Conferinţa Junimea şi impactul ei după 150 de ani organizată de Facultatea de Litere şi Facultatea de Arte, prin Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Profesională Studiile Româneşti în Context Internaţional (STUR) și Centrul de Cercetare și Creație Artistică Euxin, Constanța;
10. 2013 GECSE RAMÓNA Teatrul colectiv (A kollektív színház) Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
11. 2013 GYÉRESI JÚLIA Barierele şi punţile vorbirii spontane (A spontán beszéd gátjai és hídjai) Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
12. 2013 GYÉRESI JÚLIA Principalele criterii ale vorbitului profesionist Curs de perfecţionare în domeniul mass-media; Centrul Diakonia, Asociaţia Copacul Vieţii, Cluj-Napoca, 22-23 februarie 2013;
13. 2013 JÁNOSI MOLNÁR KINGA: Terapia prin muzică în cadrul instruirii actorilor (A zeneterápia lehetőségei a színészképzésben Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
14. 2013 KELEMEN (FLOREA) MARIA-MAGDALENA Considerații privind istoria teatrului maghiar din Transilvania Sesiunea Internațională de comunicări științifice „Cultură și societate în spațiul transilvan”, Muzeul Județean Mureș, Târgu-Mureș, ediția 2013;
15. 2013 KELEMEN (FLOREA) MARIA-MAGDALENA Prezentarea programului de studiu „Teatrologie (Jurnalism teatral)” din cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș Prima întâlnire a tinerilor teatrologi din România, organizată de Teatrul „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe, 22-24 noiembrie 2013;
16. 2013 KELEMEN (FLOREA) MARIA-MAGDALENA Participare, în calitate de cadru didactic coordonator din partea Universității de Arte din Târgu-Mureș, alături de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca Ateliere de teatrologie, organizate de Teatrul „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe la Centrul de Cultură Arcuș, cu temele: Rolurile teatrologului în teatrul românesc de astăzi, De la ce vedem la ce scriem, Dramaturgul lessingian, Școala românească de teatrologie-strategii și perspective, Tânăra critică de teatru între acordarea și acordajul instrumentelor, 22-24 noiembrie 2013;
17. 2013 KOVÁCS GABRIELLA Nagy Imola Katalin, Kovács Gabriella, Bandi Attila, Thiesz Rezső: Plant Names in Translations (poster) A II-a Conferinţă de Horticultură şi Peisagistică din Transilvania, Târgu Mureș, Universitatea Sapientia, 12-13 aprilie, 2013.
18. 2013 KOVÁCS GABRIELLA Teatrul și drama aplicată (Alkalmazott színház és drama) Conferința Diversitate lingvistică în Europa, Universitatea Sapientia, Târgu-Mureș, 10–11 mai 2013;
19. 2013 KOVÁCS GABRIELLA Nagy Imola Katalin, Kovács Gabriella, Bandi Attila, Thiesz Rezső: Denumirile plantelor la limita dintre horticultură și cercetările lingvistice (A növénynevek a kertészeti és nyelvészeti kutatások határvonalán) Conferința Diversitate lingvistică în Europa, Universitatea Sapientia, Târgu-Mureș, 10–11 mai 2013;
20. 2013 KOVÁCS GABRIELLA Tehnici dramatice în predarea limbii engleze de specialitate Conferința „Diversitate Culturală și Limbaje de Specialitate- mize și perspective” organizată de Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea tehnică din Cluj Napoca, 26-27 septembrie, 2013;
21. 2013 KOVÁCS GABRIELLA An Alternative Approach in ESP Teaching The International Conference ”European Integration – between Tradition and Modernity” EITM – 5th edition, Târgu Mureș, 24-25 octombrie, 2013;
22. 2013 NICULESCU ANA MARIA Rolul, locul și importanța educației muzicale în învățământul preuniversitar Simpozion studențesc, sesiune - dezbatere, ediția a IV-a, Târgu Mureș, 12 decembrie 2013;
23. 2013 PĂSĂREANU EUGEN Stage Drama and Utopia: When and Why? „Utopia teatrului și formele reconstrucției scenice” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XIV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 19-22 novembrie 2013;
24. 2013 SCHNEIDER TIBOR Adaptare TV. Szabó József: Strada îngerilor șchiopi, 1973 (A televíziós adaptáció. Szabó József: A sánta angyalok utcája, 1973) Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
25. 2013 STAMATOIU CRISTIAN Réalité et utopie dans le mental collectif sur la perception du classique de la dramaturgie roumaine: I. L. Caragiale „Utopia teatrului și formele reconstrucției scenice” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XIV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 19-22 novembrie 2013
26. 2013 STRAUSZ IMRE ISTVÁN Munca corepetitorului (A korrepetitor munkája) Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
27. 2013 STRAUSZ IMRE ISTVÁN Rituri și mituri (Rítusok és mítoszok) Casa Deus Providebit, Târgu-Mureş, Segítők VIII. Nemzetközi Konferenciája;
28. 2013 SZÉKELY CSABA Cum să scriem tragedii comice? (Hogyan írjunk komikus tragédiát?) Între Teatru și Știință (Színház és Tudomány Között), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2013;
29. 2013 TÓTH ISTVÁN Media digitală - Comunicare publicitară în era webului Conferință internațională în domeniul mass-mediei, cu tilul: Az interaktív média hatása a társadalomra (Media interactivă și societatea), ediția a II-a, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș la data de 24 mai 2013;
30. 2013 VĂCĂRESCU PETRU SILVIU Workshop de improvizație și arta actorului susținut Festivalul Săptămâna de teatru „Diogene Bihoi”, ediția a XX-a, Teatrul Thespis din Timișoara, decembrie 2013;
31. 2013 VÉG EDITH Cultural Politics in the EU. An Illusion, Reality, or Purely a Utopia? „Utopia teatrului și formele reconstrucției scenice” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XIV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 19-22 novembrie 2013;