Konferencia részvételek 2014

Konferenciák 2019 Konferenciák 2018 Konferenciák 2017 Konferenciák 2016 Konferenciák 2015 Konferenciák 2013
Nr. crt. An Nume și prenume Lucrarea științifică Conferința
32. 2014 ALBERT GYÖNGYVÉR MÁRIA Teatru școlar în Colegiul Székely Mikó în perioada 1880-1912 (Diákszínjátszás a Székely Mikó Kollégiumban 1880 és 1912 között) Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
33. 2014 ALBERT GYÖNGYVÉR MÁRIA Evenimente, serbări școlare, cercul literar din Colegiul Székely Mikó între anii 1880-1912 Conferință organizată cu ocazia aniversării a 155. de ani de la înființarea Colegiului Național Székely Mikó din Sf. Gheorghe, 13-14 noiembrie 2014;
34. 2014 BENEDEK TIBOR MAGOR Melodrama Cântărețul orb de Liszt-Tolstoi (Liszt-Tolsztoj A vak dalnok című melodrámája) Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
35. 2014 BLAGA RALUCA Shakespeare, our most Powerful Political Weapon „Shakespeare: propriul şi străinul” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 26 noiembrie 2014;
36. 2014 BOROS KINGA Teatrul incomod Workshop internațional pentru artiști și cercetători de teatru, Asociația "Játéktér" & Otherness Project, martie 2014;
37. 2014 CĂBUZ ANDREA Acționism local și arta în natură (Helyi akcióművészet és természetművészet) Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
38. 2014 CADARIU ANDA Stereotypes, Prejudice and Discrimination in Shakespeare’s The Merchant of Venice „Shakespeare: propriul şi străinul” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 26 noiembrie 2014;
39. 2014 ENACHE IULIAN Mansardă la Paris cu vedere spre... Constanța și Avignon Conferinţa Literatura, Teatrul și Filmul, în onoarea dramaturgului Matei Vișniec, organizată de Facultatea de Litere şi Facultatea de Arte, prin Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Profesională „Studiile Româneşti în Context Internaţional” (STUR) si Centrul de Cercetare și Creație Artistică “Euxin”, Constanța, 2014;
40. 2014 ENACHE IULIAN Workshop: Arta actorului şi mecanismele logice Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, 5 aprilie, 2014;
41. 2014 GYÉRESI JÚLIA Igiena fonației. Formarea tonicităţii musculare echilibrate a corpului în vederea optimizării formării sunetelor (A hangképzés egészségtana. A testi jelenlét kiegyensúlyozott izomfeszültségének kialakítása a hangképzés optimalizálása érdekében) Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
42. 2014 GYÉRESI JÚLIA Igiena vocii profesionale. Studiul vocii și al bolilor legate de vorbire Conferinţă susţinută împreună cu dr. Orsolya Szász, medic ORL-ist la Casa Deus Providebit din Tg.Mureş, aprilie 2014;
43. 2014 GYÉRESI JÚLIA Importanţa improvizaţiei verbale în forme semi-fixe în educaţia vorbirii Curs de dicţie şi vorbire ţinut la Bruxelles bazat pe metoda proprie, metoda FSF, 2014 octombrie;
44. 2014 GYÉRESI JÚLIA Dezvoltarea autoeficienţei prin optimizarea și conștientizarea tehnicilor vocale și a igienei aparatului fonator Curs ţinut la Miercurea Ciuc fiind invitată de EduTech Consulting, 2014 noiembrie, decembrie şi februarie;
45. 2014 JAKAB TIBOR Narativitatea fotografiei (A fotográfia narrativitása) Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
46. 2014 JÁNOSI MOLNÁR KINGA De la cântecul preferat la propriul cântec (A kedvenc daltól a saját dalig) Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
47. 2014 KONTEK ÉVA OTÍLIA Drama școlară și teatrul aplicat în predarea limbilor străine din licee (A tanítási dráma és az alkalmazott színház hasznosítása az idegen nyelvek középiskolai oktatásában) Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
48. 2014 MOISUC FLORICA-DANIELA Words, Words, Words ... „Shakespeare: propriul şi străinul” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 26 noiembrie 2014;
49. 2014 NOVÁK ILDIKÓ Text and Visual Context. Shakespeare Adaptations on the Puppet Theatre Stage „Shakespeare: propriul şi străinul” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 26 noiembrie 2014;
50. 2014 NICULESCU ANA MARIA Acordul Tristan Simpozionului Național al Studenților intitulat ”De la renașcentiști la…impresioniști ” ediția a III-a, Târgu Mureș, 09 aprilie 2014;
51. 2014 NICULESCU ANA MARIA Miniatura pianistică în creația lui Frederic Chopin Sesiunea cadrelor didactice, Universitatea de Arte Târgu Mureș, 08 mai 2014;
52. 2014 PATKÓ ÉVA The Father–Daughter Relationship in King Lear „Shakespeare: propriul şi străinul” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XV-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 26 noiembrie 2014;
53. 2014 SCHNEIDER TIBOR Kincses Elemér: Arde soarele deasupra lui Seneca (În căutarea unei înregistrări pierdute) Kincses Elemér: Ég a nap Seneca felett (Egy eltűnt színházi tévéfelvétel nyomában) Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
54. 2014 SORBÁN CSABA Anul 1906. Ce dorește publicul din Sighetu Marmației (Az 1906-os év. Mire vágyik a máramarosszigeti közönség?) Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
55. 2014 STAMATOIU CRISTIAN Directions et tendences dans le théâtre d'animation de la Roumanie contemporaine / Direcții și tendințe în teatrul de animație din România de astăzi - fr. Arionettes Roumaines - Rétrospective et prospective / Marionetele românești - retrospectivă și perspectivă - fr., Réalité et utopie dans le mental collectif sur la perception du classique de la dramaturgie roumaine : I. L. Caragiale (Realiatate și utopie în mentalul colectiv privind receptarea clasicului dramaturgiei române: I. L. Caragiale) Universitatea din Strasbourg, Franța, Co-autor Oana Leahu, aprilie;
56. 2014 STRAUSZ IMRE ISTVÁN Aspectele pedagogice ale musicalului (A musical műfajának pedagógiai aspektusai) Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;
57. 2014 VÉG EDITH Managementul artei – modelul japonez (Művészeti menedzsment – a japán modell) Între Teatru și Știință 2.0 (Színház és Tudomány Között 2.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 16 mai 2014;