Konferencia részvételek 2016

Konferenciák 2019 Konferenciák 2018 Konferenciák 2017 Konferenciák 2015 Konferenciák 2014 Konferenciák 2013
Nr. crt. An Nume și prenume Lucrarea științifică Conferința
93. 2016 ALBERT (KRECHT) GYÖNGYVÉR-MÁRIA Forme alternative în istoria teatrului școlar și serbări de gimnastică în sec. 19 și 20 (Alternatív előadási formák az iskolai színjátszás történetében Alternative Forms of Performance in the History of School Theatre. Gymnastics in the 19th and 20th Century) „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
94. 2016 ADAMOVICH FERENC Pedagogia mișcării afective (Affektív mozgáspedagógia) Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
95. 2016 BALÁZS ATTILA Creație și inspirație în teatru (Alkotás és inspiráció a színházi gyakorlatban) Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
96. 2016 BÁLINT ETELKA-ILDIKÓ: Proiectul de educație teatrală Osonó și spectacolul Felul cum fața se oglindește în apă (Az Osonó színháznevelési projekttel egybekötött világvándor előadása: Ahogyan a víz tökrözi az arcot) Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
97. 2016 BENEDEK TIBOR MAGOR Simțirea și modelarea muzicii prin mișcare (A zene átérzése szabad mozgáson keresztül) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 21 aprilie 2016;
98. 2016 BLAGA RALUCA The Position of the Spectator versus the Vanishing Point „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
99. 2016 BONCZIDAI DEZSŐ Agresivitatea în spectacolele Punch&Judy și Vitéz László (Az erőszak a Punch&Judy és a Vitéz László játékokban) Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
100. 2016 BONCZIDAI DEZSŐ Jocuri de bâlci Vitéz László în Transilvania (Vitéz László játékok Erdélyben) Institutul și Muzeul Național de Istoria Teatrului (Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet) Budapesta, Ungaria;
101. 2016 BOROS KINGA Teatrul "adaptabil" (Alkalmazkodó színház) Dincolo de scenă: formele, posibilitățile și provocările teatrului aplicat, (A színpadon túl: az alkalmazott színház formái, lehetőségei, kihívásai) című konferencia, Universitatea Pécs, Facultatea de Filologie, 2016 aprilie;
102. 2016 CĂBUZ ANDREA Land art autohton cu efecte orientale venite din occident. Despre creațiile în natură ale lui Péter Alpár (Itthoni land art nyugatról jövő keleti hatásokkal. Péter Alpár természettel kapcsolatos műalkotásairól) Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
103. 2016 CADARIU ANDA Receding Parallels: Reality and Illusion in Tadeusz Kantor’s The Dead Class „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
104. 2016 CSIZMADIA IMOLA Viziuni contemporane legate de spațiu. Locul reprezentației în practica teatrul contemporan (Kortárs térolvasatok. Az előadás helye a kortárs színházi gyakorlatban) Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
105. 2016 DAILLÈRE JULIEN Théâtre et roman chez Henry Bauchau: la langue et l'action Colocviul internațional - Langue et langues chez Henry Bauchau, organizat de Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureș şi de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Hotel Plaza, Târgu- Mureș, 3 iunie 2016;
106. 2016 ENACHE IULIAN Workshop: Cum se construiește un personaj? Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în colaborare cu Liceul Teoretic Ovidius, Constanța, 26 aprilie, 2016;
107. 2016 GYÉRESI JÚLIA Întâmplare spontană, poveste spontană - activarea simultană a lexicului mental și a imaginilor mentale (Spontán történet, spontán mese - A mentális lexikon és a képzetalkotás egyidejű aktiválása) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 21 aprilie 2016;
108. 2016 GYÉRESI JÚLIA Criteriile de bază ale vorbitului în public Prezentaţie ţinută la Tg. Mureş la invitaţia Academiei Femeilor, 20 ianuarie 2016;
109. 2016 GYÉRESI JÚLIA Convingere prin modalităţi verbale, audio-vizuale şi metacomunicaţionale Curs şi training ţinut la invitaţia Universităţii Sapientia din Miercurea Ciuc, 4 februarie 2016;
110. 2016 GYÉRESI JÚLIA Tehnica vorbirii şi autocunoașterea EduTech Consulting, Miercurea Ciuc, 20 mai 2016;
111. 2016 GYÉRESI JÚLIA Arta si tehnica vorbirii Curs de perfecţionare pentru specialişti din domeniul mass-media - Televiziunea Sóvidék, 28-29 aprilie 2016;
112. 2016 JAKAB TIBOR: Stilul de fotografiere al lui Marx József (Marx József fotózási stílusa) Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
113. 2016 KONTEK ÉVA Pedagogia experiențială și predarea limbilor străine (Élménypedagógia és nyelvtanítás) Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
114. 2016 KOZMA GÁBOR VIKTOR Theatrical Bridge to and out of Japan „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
115. 2016 LŐRINCZY GYÖRGY The Producer as a Professional Spectator (A producer mint hivatásos néző) „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
116. 2016 LŐRINCZY GYÖRGY Sistemul proceselor de management teatral. Coproducții și colaborări (A színházi menedzsment folyamatának rendszere. Koprodukciók és együttműködések hálója) Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
117. 2016 NAGY IMOLA Performativitatea privirii (A nézés performativitása) Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
118. 2016 NOVÁK ILDIKÓ The Energy of Human–Nonhuman Relations „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
119. 2016 PÁL ATTILA Workshop de management Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca Facultatea de Teatru și Televiziune;
120. 2016 PĂSĂREANU EUGEN Între teatrul în educație și teatrul aplicat. Fuziuni și confuziuni ale denominațiilor Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 21 aprilie 2016;
121. 2016 PĂSĂREANU EUGEN The Relevance of Drama for Romanian Teenagers International Conference Three Layers of telling a story, Universitatea de Teatru și Film din Budapesta (SZFE), ianuarie 2016;
122. 2016 PATKÓ ÉVA Fragmentation: Visual Construction in the Scenic Plantation of Contemporary Drama „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
123. 2016 PRAJA LUMINIȚA Importanța deconectării de lumea intelectuală Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 21 aprilie 2016;
124. 2016 PATKÓ ÉVA Vremea meșterilor Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 21 aprilie 2016;
125. 2016 PREZSMER BOGLÁRKA The Permissive Pedagogical Approach in TIE and DIE (A megengedő szemléletű pedagógiai közelítés a színház- és drámapedagógiai módszerekben) „Vanishing Points in Theatre” Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale, ediţia a XVII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 25-26 noiembrie 2016;
126. 2016 SORBÁN CSABA Începuturile teatrului profesionist din Sighetul Marmației (A máramarosszigeti hivatásos színjátszás kezdetei) Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
127. 2016 STAMATOIU CRISTIAN Anthropological Archaeology of the Builder’s Myth (Manole Handscraftman) and its Echoes in Romanian Drama [Arheologia antropologică a Meșterului Manole și reflectarea acestui mit în dramaturgia românească – engl.], Colloquium-ul „Mit, muzica, ritual; abordări din perspectiva literaturii comparate”, Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum”, Mith Study Group, Centrul de Cercetare a Imaginarului „Phantasma”, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, 15-17 septembrie 2016;
128. 2016 STRAUSZ IMRE ISTVÁN TOMPA KLÁRA Cărți de vizită. Nota sunt eu! Nota ești tu. Partitura suntem noi! Dialoguri interdisciplinare în procesul educativ al meseriei de actor (Névjegykártyák. A kotta én vagyok! A kotta te vagy! A partitúra mi vagyunk! – Interdiszciplináris párbeszédek a színészmesterség oktatásában) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Művészetek a nevelésben (Arta în educație) organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 21 aprilie 2016;
129. 2016 SZEGEDI ATTILA Analiza proiectelor teatrale din cadrul Programului Cultura 2000 (A Kultúra 2000 program színházművészeti projektjeinek vizsgálata) Între Teatru și Știință 4.0 (Színház és Tudomány Között 4.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 14 mai 2016;
130. 2016 WILK ELISA Workshop: Să construim un personaj Festivalul T4T Timișoara (cu elevi de liceu), august 2016;
131. 2016 WILK ELISA Workshop: Despre personajul de teatru UNATC București, mai 2016 (cu studenți de la Masteratul de Scriere Dramatică și Masteratul de Pedagogie Teatrală);