Konferencia részvételek 2017

Konferenciák 2019 Konferenciák 2018 Konferenciák 2016 Konferenciák 2015 Konferenciák 2014 Konferenciák 2013
Nr. crt. An Nume și prenume Lucrarea științifică Conferința
132. 2017 ADAMOVICH FERENC Bazele pedagogiei mișcării afective. Exerciții (Az affektív mozgáspedagógia alapjai. Gyakorlatok) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
133. 2017 ADAMOVICH FERENC Bazele pedagogiei mișcării afective în practică (Affektív mozgáspedagógia alapjai a gyakorlatban) Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
134. 2017 ADAMOVICH FERENC TAMÁS Bazele pedagogiei mișcării afective. Exerciții (Affektív mozgáspedagógia alapjai a gyakorlatban) A VI-a Conferință Internațională de Dans, Academia de Dans Ungaria, Budapesta, 2017;
135. 2017 ADAMOVICH FERENC Workshop de mișcare afectivă Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Timișoara;
136. 2017 ALBERT (KRECHT) GYÖNGYVÉR Ceremonie și efect vizual: Spectacole școlare la balurile retro ale Colegiului „Székely Mikó” între anii 1924-1938 (Ceremónia és látvány. Diákelőadások 1924– 1938 között a Székely Mikó Kollégium vén diákbáljain) Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
137. 2017 ARACS ESZTER Animație, mișcare și mânuire (Animáció, mozgás és mozgatás) Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
138. 2017 ARACS ESZTER Reprezentațiile teatrului Mikropódium în spațiul spectacolelor de animație (A Mikropódium előadásai az animációs színház terében) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
139. 2017 BADEA DENISA Susținerea unui atelier de dans contemporan în cadrul Întâlnirii Școlilor de Teatru – Iași, Universitatea George Enescu Iași, mai 2017;
140. 2017 BALÁZS ATTILA Teatrul-cvantum (Kvantum-színház) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
141. 2017 BÁLINT (KUSZTOS) ETELKA Problema minorităților în proiectele teatrului Osonó (Kisebbségi kérdés az Osonó színházi projektjében) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
142. 2017 BÁLINT (KUSZTOS) ETELKA Problema minorităților în proiectele teatrului Osonó: Spiritul transilvănean în „Societatea prietenilor necunoscuți” (Kisebbségi kérdés az Osonó színházi projektjében. Erdélyi psziché az Ismeretlen barátok társasága című előadásban) Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
143. 2017 BALOG LÁSZLÓ Viziunea despre cultură a Congreselor Secuiești, rolul lor în viața teatrelor secuiești (A Székely Kongresszusok művelődésképe, szerepük a székelyföldi színházak életében) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
144. 2017 BENEDEK TIBOR MAGOR Modificarea stării mentale prin muzică (Tudatállapot-változtatás zenével) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie - Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
145. 2017 BEZSÁN NOÉMI Workshop: CAMP – Contemporary Artistic Movement Platform (instructor) Sfântu Gheorghe
146. 2017 BOANTĂ ADRIANA Strategii de comunicare ale artei contemporane. Misiunea artistică și didactică a artistului în societate Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie - Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
147. 2017 BOANTĂ ADRIANA Homo theatralis: iluzia simulacrelor, de la Bernini la Warhol Conferință internațională în domeniul mass-mediei, cu tilul: Az énkép és a másság megjelenítése a médiában (Imaginea de sine și alteritatea reprezentate în mass-media), ediția a VI-a, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș la data de 5 mai 2017;
148. 2017 BOANTĂ ADRIANA Formule și contexte de creație în spațiul artelor performative Creation Formulae and Contexts in the Area of Performing Arts „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
149. 2017 BONCZIDAI DEZSŐ Jocuri de bâlci din Transilvania (Vásári bábjátékok Erdélyben) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
150. 2017 BOROS KINGA Livada de vișini în regia lui Vlad Mugur Philology + Theatre, Academia Științifică Maghiară, 19 iunie 2017;
151. 2017 BOROS KINGA Pompás Gedeon în regia lui Tompa Miklós Proiectul Philther în Transilvania, UAT Tg. Mureș, 24 martie 2017;
152. 2017 BOROS KINGA From Collective Creation to the Creative Collective „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
153. 2017 BLAGA RALUCA Forced Entertainment’s Tomorrow’s Parties „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
154. 2017 BUTA ÁRPÁD ATTILA Is the Interpreter of a Musical Piece a Narrator or a Creator? „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
155. 2017 CĂBUZ ANDREA Performativitatea artei în natură (The performativity of art in nature) 4th Transylvanian Horticulture and Landscape Studies Conference. Sapientia EMTE 2017.05.05-07, 12.p.;
156. 2017 CSIZMADIA IMOLA Deschiderea cadrelor. Spațiul reprezentației ca constelație deschisă (A keretek megnyitása. A reprezentáció tere mint nyitott konstelláció) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
157. 2017 CSIZMADIA IMOLA Teatrul fără imagini (A képek nélküli színház) Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
158. 2017 FÜLÖP LÓRÁND-ÁRPÁD Reflexii privind strategia de marketing a instituțiilor de teatru și a spectacolelor (Értekezés a színház intézményének, illetve a színházi előadásoknak a marketingstratégiájáról) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
159. 2017 GÁL BOGLÁRKA Alina Nelega și Kincses Réka: Double Bind, 2014. Problema memoriei (Alina Nelega és Kincses Réka: Double Bind, 2014. Az emlékezés kérdései) Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
160. 2017 GYÉRESI JÚLIA Starea de spirit şi personalitatea: oglinda calității vocii noastre Prezentaţie ţinută la Tg. Mureş la invitaţia Academiei Femeilor, 22 februarie 2017;
161. 2017 ICLENZAN ADRIAN MARIUS Devising - A Way to Rediscover Dramatic Theatre „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
162. 2017 JAKAB TIBOR Stilul fotografiilor teatrale ale lui Marx József (Marx József színházi fotózási stílusa) Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
163. 2017 KERESZTES ATTILA Secretul repetițiilor (A próba titka) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
164. 2017 KÉZÉR GABRIELLA Metoda- Berczik (A Berczik-módszer) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
165. 2017 KÉZÉR GABRIELLA Pedagogy and Methodology of Aesthetic Body Shaping in the Training of Dancers (Az esztétikus testképzés pedagógiai és módszertani elvei a táncművészek képzésében) A VI-a Conferință Internațională de Dans, Academia de Dans Ungaria, Budapesta, 2017;
166. 2017 KIS LUCA KINGA „Musical body” - Interdisciplinary and methodological endeavors in the choreographer training („Zenélő test” Interdiszciplináris és módszertani törekvések a koreográfusképzésben) A VI-a Conferință Internațională de Dans, Academia de Dans Ungaria, Budapesta, 2017;
167. 2017 KIS LUCA KINGA Curs de dans classic, Kecskeméti City Balett Kecskemét, Ungaria, 2017 aprilie;
168. 2017 KIS LUCA KINGA Curs de dans classic, Universitatea Kaposvár Curs de dans clasic, Universitatea din Kaposvár, Ungaria, 2017 aprilie;
169. 2017 KIS LUCA KINGA Curs de dans classic, Kecskeméti City Balett Kecskemét, Ungaria, 2017 aprilie;
170. 2017 KOZMA GÁBOR VIKTOR Metoda Suzuki și idei de aplicare a acesteia în formarea actorilor (Suzuki színésztréning módszer hazai integrálásának elképzelése) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie - Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
171. 2017 KOZSIK ILDIKÓ Hierarchy or Democracy in a Creative-Learning Process? „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
172. 2017 KOZSIK ILDIKÓ Pasărea albastră (A kék madár, 1982) Proiectul Philther în Transilvania, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 24 martie 2017;
173. 2017 LÁSZLÓ CSABA Roluri metafizice, realizarea „metafizicii” (Metafizikai szerepek, a metafizika realizálása) Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
174. 2017 LÁSZLÓ CSABA Roluri metafizice, sau locuitorii spațiilor intermediare (Metafizikai szerepek, avagy a köztes terek lakói) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
175. 2017 LŐRINCZY GYÖRGY Realizarea proiectelor PR (PR-tervek létrehozása) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
176. 2017 MAKKAI GYÖNGYVÉR A devised módszer paramuzikológiai vetületeiről avagy: egy muzikológus elmélkedése a devised theater zenei analógiájáról (About the Paramusicological Aspects of the Devised Method) „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
177. 2017 MÁTHÉ ROZÁLIA Masca, structură rigidă a rolului (A maszk mint a szerep rögzített struktúrája) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie - Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
178. 2017 MIKES ANNA Partnering, conducere – urmare în dans (Partnering, vezetés – követés a táncban) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
179. 2017 NAGY IMOLA Experiența atmosferei teatrale în teatrul contemporan (Atmoszféra-észlelés a kortárs színházban) Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
180. 2017 NICULESCU ANA MARIA Primele succese ale compozitorului Frederic Chopin Sesiunea de comunicări științifice, cu participare națională „Geometrii ale expresiei”, organizată de Universitatea din Oradea, 24 mai 2017;
181. 2017 NICULESCU ANA MARIA Succesele pariziene ale lui Frederic Chopin Simpozion Național „De la Renașcentiști...la impresioniști” Universitatea de Arte, Târgu Mureș, 25 aprilie 2017;
182. 2017 PATKÓ ÉVA Theatre without Theatre „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
183. 2017 PRAJA LUMINIȚA Gândirea – punct determinant în expresia corporală Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie - Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
184. 2017 PRAJA LUMINIȚA Gestul- formă de terapie Conferința Știința Muzicii-Excelență în performanță, Universitatea Brașov, 2017 noiembrie
185. 2017 PREZSMER BOGLÁRKA Teatru şi educaţie pentru adulţi – Analiza taberei de educaţie prin teatru (Színházpedagógia felnőttekkel – Drámatábor) Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
186. 2017 PREZSMER BOGLÁRKA Pedagogie teatrală pentru adulți (Színházpedagógia felnőtteknek) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
187. 2017 RÉCZEI TAMÁS Autobiografia: punerea în scenă a „eului” (Az önéletírás mint az én színrevitele) Între Teatru și Știință 5.0 (Színház és Tudomány Között 5.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 5 mai 2017;
188. 2017 RÉCZEI TAMÁS Autobiografia: crearea eului (Az önéletírás, mint énkreáció) Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
189. 2017 SABADOŞ SABIN Centrul și marginea sau despre „efectul devised” The Centre and the Border or About ‘Devised Effect’ „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
190. 2017 STRAUSZ IMRE Dans și intelectualitate: "Corpul muzical", cercetare interdisciplinară și metodică în domeniul coregrafiei A VI-a Conferință Internațională de dans, Academia de Dans Ungaria, Budapesta, 2017;
191. 2017 STRAUSZ IMRE Predarea artei actorului de teatru muzical la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș (A zenés színészmesterség – oktatás az MME-n) Prima Conferință Internațională a Școliilor Doctorale ai Universităților de Artă Teatrală, (Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Konferenciája), 11-12 noiembrie 2017;
192. 2017 STRAUSZ IMRE ISTVÁN, TOMPA KLÁRA A színészhallgató, mint oktatható alkotó és az alkotás tárgya a színészmesterség és ének-zene tantárgyak párbeszédében. A „Névjegykártyák” pedagógiai módszer (Studentul în calitatea lui de creator de artă și creația în dialogul interdisciplinar actorie și canto-muzică. Metoda pedagogică a „Cărților de vizită”) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie - Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
193. 2017 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Anonymity and Utopia in Devised Theatre „Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă”, Conferință Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2017;
194. 2017 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Poetică și politică în teatrul românesc interbelic Conferința Internațională de Studii Teatrale „Teatrul și politica”, ediția a II-a, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru, Timișoara, 13-14 octombrie 2017;
195. 2017 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Afișul de teatru și seducția imaginarului Conferința de Biblioteconomie și Științe umaniste „Imagine și imaginar. De la manuscrise la publicațiile electronice”, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 6 octombrie 2017
196. 2017 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Masă rotundă: Sursele cunoașterii: de la cultura scrisă la cultura post-adevăr Academia Română – Filiala Cluj-Napoca – Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 16 iunie 2017;
197. 2017 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Mihail Sebastian și (în)semnele teatralității Facultatea de Teatru – Simpozionul Național „Corporalitate, realitate, metaforă în teatrul contemporan”, conferință organizată de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași și Centrul de Cercetare „Arta Teatrului Studiu și Creație”, Iași, 28-29 aprilie 2017;
198. 2017 VÉG EDITH Pot fi învățate artele sau dezvoltarea are rolul decisiv? (Tanulhatók a művészetek vagy a fejlődésé a meghatározó irányvonal?) Conferință Internațională DPPD, cu titlul: Arta în educaţie - Abordări psihopedagogice și terapeutice, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Departementul DPPD, la data de 27 aprilie 2017, Târgu-Mureş;
199. 2017 VÉG EDITH Mainstream – mijloc pentru atingerea scopului sau capcană? (Mainstream – eszköz a célért vagy kelepce?) Conferință internațională în domeniul mass-mediei, cu tilul: Az énkép és a másság megjelenítése a médiában (Imaginea de sine și alteritatea reprezentate în mass-media), ediția a VI-a, organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș la data de 5 mai 2017;
200. 2017 WILK ELISA Workshop susținut: Monodrama-poveste și personaj Centrul Cultural AzArt Chișinău, un proiect al Centrului Cultural Akzente Chișinău susținut de Goethe-Institut (cu studenți), iunie 2017