Konferencia részvételek 2019

Konferenciák 2018 Konferenciák 2017 Konferenciák 2016 Konferenciák 2015 Konferenciák 2014 Konferenciák 2013
Nr. crt. An Nume și prenume Lucrarea științifică Conferința
248. 2019 BAJKÓ EDINA Vâsc: „Deschiderea teatrului personal al actriţei Illyés Kinga” (Fagyöngy: „Illyés Kinga egyéni színházának beköszöntője”) Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
249. 2019 BÁLINT (KUSZTOS) ETELKA-ILDIKÓ Minority Issue in the Theater Project of Osonó. Transylvanian Psyche in the Performance Called Company of Unknown Friends Out of the Frame (Forum și Conferință Internațională de Teatru), Asociația Teatrală Shoshin, Cluj-Napoca, 11 mai 2019;
250. 2019 BOROS CSABA Mecanismul mnemotehnic al muzicii în teatru (A zene emlékezeti hatásmechanizmusa a színházban) Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
251. 2019 CRĂCEA ADAM-ANDREI Alternative dincolo de graniță (Határon túli alternatívák) Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
252. 2019 CSIZMADIA IMOLA Opening of the Frames. The Space of Representation as an Open Constellation Out of the Frame (Forum și Conferință Internațională de Teatru), Asociația Teatrală Shoshin, Cluj-Napoca, 11 mai 2019;
253. 2019 KÉRI KATALIN VILMA Spaţiul rememorării (Az emlékezet helyei) Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
254. 2019 KOVÁCS KÁROLY Funcţia respiraţiei în munca actorului (A légzés funkciója a színészi munkában) Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
255. 2019 KOZMA GÁBOR VIKTOR Prezentarea şi analiza tehnicii Viewpoints (A Viewpoints technika bemutatása és elemzése) Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
256. 2019 LENKEFI ZOLTÁN Activitatea unei trupe de păpuşari amatori în anii ’60 (Egy amatőr bábcsoport működése a hatvanas években) Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
257. 2019 MIKES ANNA Sovietizarea întrunirilor dansante după 1949 (Táncos alkalmak szovjetizálása 1949 után) Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
258. 2019 PESTALITY BIANKA Influenţa sovietizării asupra evoluţiei formaţiilor culturale din Ungaria (A szovjetizálás hatása a magyarországi kultúrcsoportok alakulására) Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
259. 2019 SZABÓ RÓBERT-CSABA Noi şi noi eroi. Comemorarea din 1957 a lui Ady ca spaţiu al evocării (Új és új hősöket. Az 1957-es Ady-ünnepség mint emlékezeti hely) Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;
260. 2019 TÓTH ISTVÁN Înregistrarea audio-vizuală şi spectaculară a reprezentaţiei teatrale (A színházi előadás audiovizuális és látványtechnikai rögzítése) Între Teatru și Știință 7.0 (Színház és Tudomány Között 7.0), Conferința Doctoranzilor de la Școala Doctorală a Universității de Arte din Târgu-Mureș, 10 mai 2019;