Doktori értekezés tézisei - 2006-2018

Nr. crt. Nume și prenume Anul susținerii publice Titlul tezei de doctorat Nume și prenume conducătorului de doctorat
1 CHIRIAC CONSTANTIN
Cotutelă cu Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu – 2006
2006 Poezia ca spectacol MIHAI SIN /
MIRCEA TOMUȘ
2 BÁCS MIKLÓS
Cotutelă cu Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – 2006
2007 Conceptul de rol la Luigi Pirandello și Jacob Levi Moreno LEVENTE KOVÁCS / ION VARTIC
3 CHIRILĂ CARMEN MONICA
Cotutelă cu Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – 2007
2008 Commedia dell’arte. Figuri centrale: Arlecchino – Pulcinella. Ecouri în modernitate MIHAI SIN /
ION VARTIC
4 MIRIAM SIMONA CUIBUS Cotutelă cu Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – 2008 2010 Bovarismul. Jocurile ficțiunii bovarice în literatură și teatru ANDRÁS BÉRES /
ION VARTIC
5 PALOCSAY KISO KATA 2010 Improvizație pentru teatrul de păpuși – atitudine și tehnici de animație Bábos improvizáció – animációs gondolkodás és animációs technikák LEVENTE KOVÁCS
6 MAKKAI GYÖNGYVÉR 2010 Rolul dramaturgic al muzicii în artele spectacolului A zene színházdramaturgiai szerepvállalása LEVENTE KOVÁCS
7 NOFERI EDITH NICOLETA 2010 Teatralitatea limbajului scenic la Purcărete ANDRÁS BÉRES
8 NOVÁK ILDIKÓ 2010 „S-a făcut odată un teatru de păpuși”- capitole din istoria Teatrului de Păpuși din Tg-Mureș Lett „egyszer egy bábszínház” – fejezetek a marosvásárhelyi Állami Bábszjnház történetéből (1949-1975) LEVENTE KOVÁCS
9 NICA RADU
Cotutelă cu Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu – 2009
2010 Istoria Teatrului German din Sibiu SORIN-ION CRIȘAN/
THOMAS NÄGLER
10 PARÁSZKA NICOLAE 2010 Ce aplaudăm? Teatrul în contextul culturii populare și de elită Mihez tapsolunk? A színház az elit és a populáris kultúra által meghatározott erőtérben ANDRÁS BÉRES
11 ANCA BRADU
Transferat de la Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu
2010 Dramaturgia lui Lucian Blaga – fenomen de antropologie teatrală româneasc MIHAI SIN
12 NĂNDREAN DORINA 2011 Vocea şi vorbirea – Amprente ale personalităţii actoriceşti MIHAI SIN
13 SUCIU MIHAI 2011 Teatrul, dincolo de teatru (paradigma teatrală a spectacolului mediatic) MIHAI SIN
14 BORODAN GAVRIL 2011 Teatrul românesc între constrângerea ideologică și ideologia libertății MIHAI SIN
15 MIHĂESCU CARMEN 2011 Convergențe ale artei muzicale cu arta teatrului MIHAI SIN
16 PATKÓ ÉVA 2011 Căutarea identităţii prin procesul teatral
(The search for identity through theatrical process)
LEVENTE KOVÁCS
17 MENDEL MELINDA 2011 Teatrul maghiar din America. Istoria culturii maghiare din America Az amerikai magyar színjátszás LEVENTE KOVÁCS
18 CRISTACHE NICULAE 2011 Formarea actorului. Instrumentele metodei Chubbuck SORIN-ION CRIȘAN
19 THEODOR-CRISTIAN POPESCU 2011 Surplus de oameni sau surplus de idei. Pionierii mișcării independente în teatrul românesc post 1989: atitudini, strategii, impact ANDRÁS BÉRES
20 DUȘA INOCENȚIU RÂNDUNEL 2011 Între identitatea continentală şi diferenţele culturale – teatrul lui Eugen Ionescu sau chipul ascuns al destinului MIHAI SIN
21 LÖRINCZI ROZÁLIA 2012 Relația om-păpușă în genurile teatrale Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban LEVENTE KOVÁCS
22 BĂLAN RALUCA 2012 Prelucrări ale tragicului în dramaturgia contemporană MIHAI SIN
23 BOANTA ADRIANA 2012 Experiment și experiență în arta teatrului secolului XX: Arhitectura imaginii scenice MIHAI SIN
24 DAN MARCELA LIVIA 2012 Limbajul teatral MIHAI SIN
25 IVĂNUȘCĂ ELENA 2012 Gestul ca mediator și creator de sens. De la text la întruparea personajului. ANDRÁS BÉRES
26 MOLNÁR MÁRTA 2012 Impactul esteticii teatrale a regizorului coregraf Maurice Béjart asupra artei dansului si a vietii culturale maghiare. Maurice Béjart rendezői táncszínházának hatása a magyar táncművészetre és kulturális életre ANDRÁS BÉRES
27 HERCZEG TAMÁS 2012 Viziuni noi în managementul instituţiilor teatrale Új szemléletek a színházi intézményvezetésben ANDRÁS BÉRES
28 TOMPA KLÁRA 2013 Heautontimorumenos (Cel care se pedepseşte singur) Etosul ascetic al creaţiei actorului sau discursul autoflagelant HEAUTONTIMORUMENOS (Önmagát kínzó) Aszketikus színészi munkaethosz, avagy a színészi alkotófolyamat öngyötrő diskurzusa LEVENTE KOVÁCS
29 KOVÁCS GABRIELLA 2013 Teatru şi dramă aplicate – tehnici dramatice în predarea limbii engleze de specialitate Alkalmazott színház és dráma – Drámatechnikák az angol szakmai nyelvhasználat oktatásában ANDRÁS BÉRES
30 ARDELEAN IOAN IULIU 2013 Stanislavski şi teatrul american de azi SORIN-ION CRIȘAN
31 PERȚEA ALINA MARIA 2013 Pedagogia teatrală. Aplicabilitatea, utilitatea și eficacitatea mijloacelor pedagogiei teatrale în cercetare practică. SORIN-ION CRIȘAN
32 RĂDESCU NEAGU OLTEA VLAD 2013 Teatrul românesc și experiențele culturale postdecembriste SORIN-ION CRIȘAN
33 CADARIU ANDA 2013 Poetic sau politic? Teatrul alternativ în Polonia (1954-1989). SORIN-ION CRIȘAN
34 ȘARBA MARIANA- IRINA 2014 Importanţa creatoare a artei actorului în spectacolul muzical VIOLETA ZONTE
35 KELEMEN MARIA-MAGDALENA 2014 Istoria teatrului tîrgumureșean. Repere instituționale și spectacologice de la primele forme de manifestare teatrală până la sfârșitul secolului al XX-lea SORIN-ION CRIȘAN
36 VĂCĂRESCU PETRU SILVIU 2014 Modalitatea estetică a corpului. VIOLETA ZONTE
37 BUTA ÁRPÁD ATTILA 2014 Arta magiei – magia artei. Raportul dintre arta interpretului și tehnica de canto în arta teatrală europeană modernă A varázslat mestersége – a mesterség varázslata. Előadóművészet és énektechnika kapcsolata a kortárs európai színházművészetben LEVENTE KOVÁCS
38 ROMAN ȘTEFAN-MARIN 2014 Teatralitatea scrierilor epice beckettiene SORIN-ION CRIȘAN
39 HARSÁNYI ZOLTÁN ZSOLT 2014 Rolul spectatorului ANDRÁS BÉRES
40 BOROS KINGA MÓNIKA 2014 Teatrul incomod. Politicul în teatrul român și maghiar de azi Kényelmetlen színház. Politikusság napjaink román és magyar színházában ANDRÁS BÉRES
41 IUȘAN CRISTINA MARIA 2014 Corpul actorului și dansul contemporan. De la mimesis la formele libertății artistice SORIN-ION CRIȘAN
42 MAIOR IOANA- CLAUDIA 2014 Reguli, interdicții, tabuuri. De la ritual la reprezentația teatrală SORIN-ION CRIȘAN
43 PRAJA LUMINIȚA 2014 Cuvânt-Tăcere-Mișcare SORIN-ION CRIȘAN
44 SABADOȘ SABIN 2014 Teatrul de la substanțialitate la metafizică. Contribuții la estetica teatrală românească în prima jumătate a secolului al XX-lea SORIN-ION CRIȘAN
45 GYERESI JULIA 2014 Importanţa improvizaţiei verbale semi-fixe în educaţia vorbirii scenice A félig kötött formájú szöveges rögtönzésgyakorlati haszna a beszédoktatásban MAGDOLNA JÁKFALVI
46 BENEDEK TIBOR MAGOR 2014 Analiza muzical-dramaturgică a melodramelor lui Franz Liszt/Liszt Ferenc melodrámáinak zenedramaturgiai elemzése ÁRPÁD KÉKESI-KUN
47 KIS MARIA-KINGA 2014 Rolul dansului în formarea actorului și evoluția liniilor coregrafie ANDRÁS BÉRES
48 SZŰCS KATALIN ÁGNES 2014 Teatrul şi schimbarea de regim. Aspecte teatrale ale schimbării regimului din Ungaria de la sfârşitul secolului trecut. ANDRÁS BÉRES
49 CSUTAK ATTILA 2015 Excedarea limitelor sistemului spațio-temporal-imagistic al teatrului. Contribuții la o hermeneutică a imaginii și spațiului teatral. / Határátlépések a színház tér-idő-kép rendszerében. Adalékok a színházi kép és tér hermeneutikájához ANDRÁS BÉRES
50 PĂSĂREANU EUGEN 2015 Forțe care acționează asupra teatrului: de la centrifuga descompunerii la centripeta cimentării SORIN-ION CRIȘAN
51 MARIA ORQUIDEA LEITE DE FARIA BORGES BISPO 2015 Acțiunea teatrală în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea / L’action du théâtre de la seconde moitié du dix-huitième siècle SORIN-ION CRIȘAN
52 CĂPRARU ECATERINA 2015 Improvozația ca geneză în arta actorului VIOLETA ZONTE
53 BEREKMÉRI KATALIN 2015 Rolurile din actor – munca actorului în teatrul de repertoriu / Szerep a színészben – a színész munkája a repertoár-színházban MAGDOLNA JÁKFALVI
54 STRAUSZ IMRE ISTVÁN 2015 Aspectele estetice și pedagogice ale musicalului / A musical műfajának esztétikai és pedagógiai vetületei ÁRPÁD KÉKESI-KUN
55 STAMATOIU CRISTIAN 2016 „Lanțul slăbiciunilor” de comunicare în lumea lui Caragiale și în cea de azi SORIN-ION CRIȘAN
56 BADEA A. ALINA-DENISA 2016 Procesul estetizării scenice în balet. Despre „corpul ambiguu” SORIN-ION CRIȘAN
57 NEACȘU C. ADRIAN 2017 Valorile fundamentale ale omului din spatele actorului SORIN-ION CRIȘAN
58 CĂBUZ I. ANDREA 2017 Performativitatea creațiilor artistice realizate în natură ILDIKÓ-ANDREA UNGVÁRI-ZRINYI
59 PEȘCHIR C.T.A. LINDA 2017 Viitorul baletului European între teatru și dans – evoluție și revoluții VIOLETA ZONTE
60 ARDELEANU C. COSMIN 2017 Recunoașterea principiilor arhitecturale sonore în plastica scenei de teatru SORIN-ION CRIȘAN
61 ALBERT F. GYÖNGYVÉR-MÁRIA 2018 Teatrul școlar din Colegiul Székely Mikó de la începuturi până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial Diákszínjátszás a Székely Mikó Kollégiumban a kezdetektől a II. Világháború végéig ILDIKÓ-ANDREA UNGVÁRI-ZRINYI
62 VASINIUC A. FLORIN TIBERIUS 2018 Teatrul și intervalele eticii. „Cazul” Mihail Sebastian SORIN-ION CRIȘAN
63 DAILLÈRE J. P. JULIEN
Cotutelă cu Universitatea Cergy-Pontoise din Franța-2017
2018 Penser les processus de création et reception de l’oeuvre scénique à travers la métaphore du système digestif (Gândirea procesului de creație şi receptare a unei opere scenice prin metafora sistemului digestiv). SORIN-ION CRIȘAN/ CATHERINE MAYAUX