Publikációk 2017

Publikációk 2019 Publikációk 2018 Publikációk 2016 Publikációk 2015 Publikációk 2014 Publikációk 2013
Nr. crt. An Nume și prenume Lucrarea științifică Revista
174. 2017 ADAMOVICH FERENC Pedagogia mișcării afective (Az affektív mozgáspedagógia) Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, anul XVIII, 2017, număr special, pagina 61-68. ISSN 1582-327X
175. 2017 ALBERT (KRECHT) GYÖNGYVÉR Ceremonie și efect vizual: Ritualuri și reprezentații. Spectacole școlare la balurile retro ale Colegiului „Székely Mikó” între anii 1924-1938 (Ceremónia és látvány. Diákelőadások 1924–1938 között a Székely Mikó Kollégium véndiákbáljain) Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, anul XVIII, 2017, număr special, pagina 79-92. ISSN 1582-327X
176. 2017 ALBERT (KRECHT) GYÖNGYVÉR-MÁRIA Noi evenimente – balurile alumnilor din Colegiul Székely Mikó (Új közösségi események – véndiák-bálok a Székely Mikó Kollégiumban) Revista Játéktér, 2017/iarna, nr. 4., ISSN 2285-7850, pp. 29-34., http://www.jatekter.ro/?p=26490
177. 2017 ALBERT (KRECHT) GYÖNGYVÉR-MÁRIA Spectacole școlare din Colegiul Székely Mikó la sfârșitul secolului al 19-lea și la începutul secolului al 20-lea (Diákelőadások a Székely Mikó Kollégiumban a 19. század végén és a 20. század elején) În: Református Szemle, 2017/110.3, pp. 281-298.
178. 2017 ARACS ESZTER Reprezentațiile teatrului Mikropódium în spațiul spectacolelor de animație (A Mikropódium előadásai az animációs színház terében) Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, anul XVIII, 2017, număr special, pagina 17-24. ISSN 1582-327X
179. 2017 BADEA ALINA-DENISA Carte: Anatomia ambiguității. Procesul estetizării corpului în balet Editura Eikon, Bucuresti, 2017978-606-711-642-7, 214 pag.
180. 2017 BÁLINT ETELKA Problema minorităților în proiectele teatrului Osonó: Spiritul transilvănean în „Societatea prietenilor necunoscuți” (Kisebbségi kérdés az Osonó színházi projektjében) Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, anul XVIII, 2017, număr special, pagina 69-78. ISSN 1582-327X
181. 2017 BENEDEK TIBOR MAGOR Simțirea și modelarea muzicii prin mișcare (A zene átérzése szabad mozgáson keresztül) În: Művészetek a nevelésben (ed. Bakk-Miklósi Kinga, Silvia Negruțiu, Traian Moldovan, Vargancsik Iringó), 2017, pagina 57-62, ISSN 2559-1908
182. 2017 BOANTĂ ADRIANA Homo theatralis: Iluzia simulacrelor, de la Bernini şi Warhol, la avatar (Homo Theatralis: The Illusion of Simulacrum, from Bernini and Warhol to Avatar) Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, Nr. 32/XVIII, 2017, pagina 47-52. ISSN 1582-327X (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=648227)
183. 2017 BOANTĂ ADRIANA Formule și contexte de creație în spațiul artelor performative Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, anul XVIII, 2017, nr 2 (33), pagina 42-51. ISSN 1582-327X
184. 2017 BOROS KINGA Depinde, de unde privești (Attól függ, honnan nézzük) Színház, 0039-8136, 39-43, 2017, www.szinhaz.net;
185. 2017 BOROS KINGA Un Armageddon communist (Kommunista Armageddon) szinhaz.net, 2017, www.szinhaz.net;
186. 2017 BOROS KINGA Un pantalon, o fustă (Egy szoknya, egy nadrág) szinhaz.net, 2017, www.szinhaz.net;
187. 2017 BOROS KINGA Teatrul incomod (Kényelmetlen színház) Revista Játéktér, 2285-7850, 42-47, 2017, www.jatekter.ro
188. 2017 CĂBUZ ANDREA Istoria grupului MAMÜ (A MAMŰ csoport története) Fórumtizenöt, Székelyföldi Kortárs Képzőművészeti Szemle, 02.05.2017. URL:http://forumtizenot.blogspot.ro/?m=1, http://forumtizenot.blogspot.ro/2017/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html?m=1
189. 2017 CSIZMADIA IMOLA Teatrul fără imagini (A képek nélküli színház) Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, anul XVIII, 2017, număr special, pagina 151-160. ISSN 1582-327X
190. 2017 DAILLÈRE JULIEN The theatrical creative process and the process of digestion: metaphor as a methodology to study the theatre of today In: Kunderová, Radka (dir.), Current Challenges in Doctoral Theatre Research, JAMU, Brno (CZ), 2017, p. 69-76. (în legatură cu 7th International Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory, « Current Challenges in Doctoral Theatre Research », DIFA JAMU, Brno, Czech Republic, 11/2015).
191. 2017 DAILLÈRE JULIEN Théâtre et roman chez Henry Bauchau: la langue et l’action Revue internationale Henry Bauchau, n° 8 : « La langue d’Henry Bauchau », 2016-2017, p. 161-177
192. 2017 GYÉRESI JÚLIA Spontán történet, spontán mese – A mentális lexikon és a képzetalkotás egyidejű aktiválása (Întâmplare spontană, poveste spontană – activarea simultană a lexicului mental și a imaginilor mentale) În: Művészetek a nevelésben (Ed. Bakk-Miklósi Kinga, Silvia Negruțiu, Traian Moldovan, Vargancsik Iringó), 2017, pagina 38-48, ISSN 2559-1908
193. 2017 GYÉRESI JÚLIA Întărirea bazei sonorităţii în mod jucăuş; Revista de specialitate a educatoarelor maghiari din România (Editura Novum) 2016/2017 / 28
194. 2017 GYÉRESI JÚLIA Controlul cognitiv al atenţiei şi extinderea vocabularului; Revista de specialitate a educatoarelor maghiari din România (Editura Novum) 2016/2017 / 29
195. 2017 GYÉRESI JÚLIA Elementele prozodice ale vorbirii (1-2) Revista de specialitate a educatoarelor maghiari din România (Editura Novum) 2016/2017 / 30-31
196. 2017 JAKAB TIBOR Stilul fotografiilor teatrale ale lui Marx József (Marx József színházi fotózási stílusa) Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, anul XVIII, 2017, număr special, pagina 161-172. ISSN 1582-327X
197. 2017 KOZMA GÁBOR VIKTOR I believe in the regular training (A rendszeres tréningben hiszek) În: Színház, 2017/7, L./7, pp.75-80. http://szinhaz.net/2017/09/16/kozma-gabor-viktor-a-rendszeres-treningben-hiszek/
198. 2017 MAKKAI GYÖNGYVÉR About the Paramusicological Aspects of the Devised Method (A devised módszer paramuzikológiai vetületeiről avagy: egy muzikológus elmélkedése a devised theater zenei analógiájáról) Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, anul XVIII, 2017, nr 2 (33), pagina 88-95. ISSN 1582-327X
199. 2017 NAGY IMOLA Experiența atmosferei teatrale (Színházi atmoszféra-tapasztalat) Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, anul XVIII, 2017, număr special, pagina 25-44. ISSN 1582-327X
200. 2017 PĂSĂREANU EUGEN Carte: De ce nu dispare teatrul? Arta dramatică între dislocare și consolidare Editura Eikon, București, 150 pag., ISBN 978-606-711-620-5
201. 2017 PĂSĂREANU EUGEN Între teatrul în educație și teatrul aplicat. Fuziuni și confuziuni ale denominațiilor În: Művészetek a nevelésben (Ed. Bakk-Miklósi Kinga, Silvia Negruțiu, Traian Moldovan, Vargancsik Iringó), 2017, pagina 31-37, ISSN 2559-1908
202. 2017 POPOVICI IULIA (ed.) Elefantul din cameră Editura Idea Design & Print, 160 pag., ISBN:9786068265469
203. 2017 POPOVICI IULIA „Independența teatrală“ – o introducere În: Iulia Popovici (ed.), Elefantul din cameră, Editura Idea Design & Print, 160 pag., ISBN:9786068265469
204. 2017 POPOVICI IULIA Sexul femeilor și puterea bărbaților în filmul de tranziție În: Filmul tranziției. Contribuții la interpretarea cinemaului românesc „nouăzecist”, 2017, 385 pagini, © TACT
205. 2017 POPOVICI IULIA Efectul de bumerang În: „Teatrul românesc de azi. Noi orizonturi estetice/Romanian Theatre Today. New Horizons”, coordonator Oltița Cîntec, editura Timpul, 2017
206. 2017 POPOVICI IULIA Cum s‑a privatizat teatrul în România În: Emanuel Copilaș (ed.), Marele jaf postcomunist, Iași, Adenium, 2017
207. 2017 POPOVICI IULIA A Theatre for the Workers, Protest as Performance, and thePolitical Police as (Art) Historian. A Plea for the Rediscoveringof Interwar Peripheries Studia UBB Dramatica, LXII, 2, 2017, p. 69 – 86, http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1115.pdf
208. 2017 PREZSMER BOGLÁRKA Teatru şi educaţie pentru adulţi – Analiza taberei de educaţie prin teatru (Színházi nevelés felnőttekkel – Egy drámatábor elemzése) Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, anul XVIII, 2017, număr special, pagina 137-148. ISSN 1582-327X
209. 2017 PREZSMER BOGLÁRKA Teatrul cadou? (interviu) A színház ajándéka? Kovács Gabriella Alkalmazott színház és dráma – út a színháztól a nyelvoktatásig c. könyvéről Revista Játéktér 2017, primavară (http://www.jatekter.ro/?p=25457)
210. 2017 SABADOŞ SABIN Centrul și marginea sau despre „efectul devised” The Centre and the Border or About ‘Devised Effect’ Revista de Ştiinţe Teatrale Symbolon, anul XVIII, 2017, nr 2 (33), pagina 24-30. ISSN 1582-327X
211. 2017 STAMATOIU CRISTIAN „Lanțul slăbiciunilor” comunicaționale în lumea lui Caragiale și în cea de azi Editura Eikon, București, ISBN 978-606-711-693-9;
212. 2017 STRAUSZ IMRE, TOMPA KLÁRA Névjegykártyák. A kotta én vagyok! A kotta te vagy! A partitúra mi vagyunk! – Interdiszciplináris párbeszédek a színészmesterség oktatásában (Cărți de vizită. Nota sunt eu! Nota ești tu. Partitura suntem noi! Dialoguri interdisciplinare în procesul educativ al meseriei de actor) În: Művészetek a nevelésben (ed. Bakk-Miklósi Kinga, Silvia Negruțiu, Traian Moldovan, Vargancsik Iringó), 2017, pagina 22-30, ISSN 2559-1908
213. 2017 SZABÓ RÓBERT CSABA Vajon Nagyi és az aranyásók (Roman) Editura Gutenberg, Miercurea Ciuc, 2017.
214. 2017 SZÉKELY CSABA Autorul piesei de teatru: Idegenek és más színdarabok (Străinii și alte piese de teatru) Editura Selinunte, Budapesta (Kortárs drámaírók)
215. 2017 SZŰCS KATALIN ÁGNES Carte: Rendszerváltás a színházban (Schimbarea regimului în teatru) Editura Balassi, Budapest
216. 2017 SZŰCS KATALIN ÁGNES Gondolatok a színházról a 2016–2017-es évad végén (Gânduri despre teatru la sfârșitul stagiunii 2016-2017) Revista de literatură și artă Jelenkor, anul LX, 2017/6, pag. 649-653, http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/JELENKOR_2017-06%20%28mell%C3%A9klet%20n%C3%A9lk%C3%BCl%29.pdf
217. 2017 SZŰCS KATALIN ÁGNES Prológus (Prolog) Criticai Lapok online, 2017/01-02, https://www.criticailapok.hu/archivum/2-uncategorised/39135-prologus
218. 2017 SZŰCS KATALIN ÁGNES Prológus (Prolog) Criticai Lapok online, 2017/03-04, https://www.criticailapok.hu/archivum/2-uncategorised/39137-prologus-2
219. 2017 SZŰCS KATALIN ÁGNES Prológus (Prolog) Criticai Lapok online, 2017/05-06, https://www.criticailapok.hu/archivum/2-uncategorised/39166-prologus-3
220. 2017 SZŰCS KATALIN ÁGNES Prológus (Prolog) Criticai Lapok online, 2017/07-08, https://www.criticailapok.hu/archivum/2-uncategorised/39181-prologus-2017-07-08
221. 2017 SZŰCS KATALIN ÁGNES Prológus (Prolog) Criticai Lapok online, 201/9-10, https://www.criticailapok.hu/archivum/2-uncategorised/39198-prol%C3%B3gus
222. 2017 SZŰCS KATALIN ÁGNES Prológus (Prolog) Criticai Lapok online, 2017/11, https://www.criticailapok.hu/archivum/2-uncategorised/39215-prol%C3%B3gus-2
223. 2017 SZŰCS KATALIN ÁGNES Prológus (Prolog) Criticai Lapok online, 2017/12, https://www.criticailapok.hu/archivum/2-uncategorised/39227-prol%C3%B3gus-3
224. 2017 SZŰCS KATALIN ÁGNES Prológus (Prolog) Criticai Lapok online, 2017/13, https://www.criticailapok.hu/archivum/2-uncategorised/39241-prol%C3%B3gus-4
225. 2017 VASINIUC FLORIN TIBERIUS Mihail Sebastian and the Intimist Writings. From Theatricality to the Illusion of Reality Colocvii Teatrale, nr. 23, 2017, pp.253-272., https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=562364